Otwarcie I etapu zmodernizowanego Zakładu Medycyny Sądowej w USK

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Otwarcie I etapu zmodernizowanego Zakładu Medycyny Sądowej w USK

6 maja 2019 r. uroczyście otwarto I etap Zakładu Medycyny Sądowej - Referencyjnego Ośrodka Uniwersytetu Opolskiego. Zakład mieści się przy ul. Górnej w Opolu.   

Na otwarcie przybyli m.in. Patryk Jaki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Beata Kempa, minister ds. pomocy humanitarnej, Violetta Porowska, prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor ds. zarządzania i rozwoju UO wicewojewoda opolski oraz Dariusz Madera, dyrektor generalny USK – to oni przecięli symboliczną wstęgę. Obecni byli także przedstawiciele prokuratury, sądów i policji, świata medycyny.

Modernizacja Zakładu Medycyny Sądowej stała się  możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości, które wyłożyło na ten cel 1 mln zł. Koszt całego remontu i wyposażenia to ponad 3 mln. 

- Spotykamy się w znakomitym momencie, otwieramy zmodernizowany pierwszy etap Referencyjnego Ośrodka Medycyny Sądowej Uniwersytetu Opolskiego – powiedziała prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak. – To doskonałe miejsce do badań naukowych, doskonałe zaplecze dla studentów kierunku lekarskiego i prawa, wsparcie dla sędziów, policji i prokuratury. Dziękujemy  Ministerstwu Sprawiedliwości za zrozumienie dla naszych planów rozwojowych i wsparcie ich, za pieniądze przekazane nam na modernizację Zakładu Medycyny Sądowej.

- Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć cegiełkę do rozwoju tak ważnych instytucji, jakimi są Uniwersytet Opolski, Uniwersytecki Szpital Kliniczny – powiedział sekretarz stanu w MS Patryk Jaki. – Jako Opolszczyzna ciągle musimy udowadniać swoje znaczenie, swoją pozycję. Utworzenie kierunku lekarskiego na UO, otwarcie Referencyjnego Ośrodka Medycyny Sądowej to kolejny przyczynek do wzmacniania siły regionu opolskiego.

- Rozwój kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim, rozwój Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego to rozwój Opolszczyzny – dodała wicewojewoda Violetta Porowska. – Będziemy państwa w tym rozwoju wspierać – zapewniła. - Drugi etap modernizacji przed nami.

Goście obejrzeli zmodernizowaną część ZMS, przede wszystkim nowoczesną Pracownię Toksykologii. O historii, zadaniach i nowej odsłonie Zakładu Medycyny Sadowej opowiedział im kierownik obiektu dr Jacek Masełko.

Co jest w ZMS, a co jeszcze będzie

Za pozyskane w ramach programu unijnego fundusze zaplanowano zakup nowoczesnego sprzętu do badań toksykologicznych. Za 2 mln zł zakupiono już nowoczesny chromatograf gazowy Nexis GC-2030 i system wysokosprawnego chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas LCMS-8050.

Z dotacji uzyskanej z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 1 miliona złotych w I etapie projektu Uniwersytet Opolski przeprowadził remont dotychczasowych pomieszczeń zakładu oraz pomieszczeń piwnicznych oraz zakupił wyposażenie potrzebne do Pracowni Toksykologii.

Dotychczas zakład prowadził przede wszystkim działalność usługową. W przyszłości musi sprostać wymaganiom, jakie stawia się ośrodkom uniwersyteckim, tj. prowadzić działalność naukowo- badawczą i dydaktyczną. A do tego potrzebna jest baza lokalowa, sprzęt i fachowa kadra.

Dzięki pierwszemu etapowi projektu zakład uzyskał przestrzeń do rozwoju. Wysokiej klasy sprzęt Pracowni Toksykologii umożliwi znaczne poszerzenie zakresu badań toksykologicznych, identyfikację i oznaczenie stężenia trucizn, środków odurzających, w tym nowych środków psychoaktywnych (tzw. dopalaczy). Pracownia Toksykologii ZMS w Opolu będzie jedyną placówką w województwie posiadającą możliwości przeprowadzenia tak szerokich badań toksykologicznych materiału biologicznego. Niewątpliwie usprawni to działania organów ściągania naszego województwa, zmuszonych obecnie do wykonywania tych badań w ościennych województwach. Pomoże także instytucjom zajmującym się rozpoznawaniem i profilaktyką problemu używania środków odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Równocześnie pozyskany sprzęt pozwoli na prowadzenie badań naukowych w tym zakresie, a także będzie stanowił bazę dydaktyczną dla Wydziału Lekarskiego czy planowanego Wydziału Farmacji.

W planie jest nowoczesne umeblowanie i dalsze wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń, a następnie remont oraz modernizacja sal sekcyjnych i pomieszczeń prosektoryjnych.

 ZOBACZ FILM

 GALERIA ZDJĘĆ

 

.