Asystent na Wydziale Prawa i Administracji UO

 INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji

MIASTO: Opole

STANOWISKO: Asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki prawne

DATA OGŁOSZENIA: 13.06.2014 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.06.2014 r.

LINK DO STRONY: www.prawo.uni.opole.pl

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, prawo, administracja, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne


OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1. Wymagania stawiane wobec kandydata na stanowisko asystenta:

- posiadanie tytułu magistra prawa z oceną na dyplomie co najmniej dobrą,

- doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym,

- dorobek naukowy z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego,

- biegła znajomość języka polskiego,

- znajomość języka obcego,

- zaangażowanie w działalność organizacyjną.

2. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

3. Zgłoszenie do uczestnictwa w konkursie powinno zawierać:

- podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UO

- życiorys

- odpis dyplomu magistra prawa z oceną co najmniej dobrą

- wykaz osiągnięć badawczo-naukowych wraz z planem rozwoju naukowego

- wykaz osiągnięć dydaktycznych

- oświadczenie zawierające zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego na kierunku prawo lub administracja I i II stopnia prowadzonych przez WPiA UO.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 27.06.2014 r. w sekretariacie Wydziału Prawa i Administracji UO, ul. Katowicka 87 a, 45-060 Opole.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

.