Adiunkt w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego UO

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego

MIASTO: Opole

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: historia, nauki o sztuce (muzykologia)

DATA OGŁOSZENIA: 09. 06. 2014

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23. 06. 2014

LINK DO STRONY: https://www.uni.opole.pl/show.php?id=292&lang=pl&m=31

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, historia, muzykologia, etnomuzykologia, Śląsk

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagana dokumentacja oraz wymagania kwalifikacyjne kandydata:

  1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

  2. Kwestionariusz osobowy i życiorys naukowy.

  3. Odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk historycznych.

  4. Odpis dyplomu ukończenia studiów muzykologicznych.

  5. Zestawienie opublikowanych prac naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem prac z zakresu etnomuzykologii i folkloru religijnego.

  6. Informacja o przebiegu pracy zawodowej, organizacyjnej i w zakresie kształcenia kadry.

  7. Umiejętności w organizacji i prowadzeniu zespołowych prac naukowych.

  8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)


Termin i miejsce składania zgłoszeń:

1. Termin składania zgłoszeń upływa 23. 06. 2014 r.

2. Dziekanat Wydziału Teologicznego, ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

.