Platforma czasopism elektronicznych Uniwersytetu Opolskiego

Platforma czasopism elektronicznych Uniwersytetu OpolskiegoFragmenta Naturae: rocznik wydawany wspólnie przez Samodzielną Katedrę Biosystematyki i Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk od 1961 roku. Na łamach publikowane są artykuły z dyscyplin biologii, ekologii i ochrony środowiska. Znajduje się na liście B MNiSW (4 punkty za publikację): kliknij
Folia Organologica jest recenzowanym międzynarodowym rocznikiem poświęconym organom piszczałkowym i muzyce organowej. Stanowi kontynuację zapoczątkowanego w 2007 r. przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Uniwersytetu Opolskiego i Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu nieperiodycznego cyklu wydawniczego Śląskie organy, którego efektem jest pięć tomów studiów poświęconych tej problematyce. Rocznik prezentuje oryginalne prace naukowe, obejmujące przede wszystkim zagadnienia z zakresu budownictwa organowego i jego historii oraz wykonawstwa muzyki organowej. Czasopismo zawiera również recenzje książek, czasopism i płyt CD, sprawozdania z konferencji organoznawczych oraz przegląd festiwali i koncertów organowych. Rocznik stanowi także międzynarodowe forum dyskusji i wymiany poglądów związanych z organami piszczałkowymi. kliknij

Kwartalnik MEDICAL SCIENCE PULSE (e-ISSN 2544-1620), lista MNiSW- 20 pkt., jest dynamicznie rozwijającym się recenzowanym czasopismem naukowym, adresowanym do studentów, absolwentów oraz pracowników wyższych szkół medycznych, uniwersytetów i innych instytucji badawczych. Misją jest tworzenie platformy współpracy oraz wymiany informacji, myśli i doświadczeń z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Redakcja przyjmuje do druku prace tylko w języku angielskim. Publikowane są one w następujących działach kwartalnika: Prace oryginalne, Prace poglądowe, Opisy przypadków, Sprawozdania, Komunikaty, nowością jest Sekcja prac dla młodych naukowców. Manuskrypty publikowane są bezpłatnie, w systemie Open Access (złota droga), na licencjach Creative Commons. kliknij

Germanistische Werkstatt / Prace
Germanistyczne: recenzowane czasopismo naukowe wydawane w formie rocznika od roku 1999 przez Instytut Filologii Germańskiej, a obecnie przez Katedrę Języka Niemieckiego i Katedrę Literatury Niemieckojęzycznej Uniwersytetu Opolskiego. Tematyka artykułów publikowanych w „Pracach Germanistycznych/Germanistische Werkstatt” obejmuje następujące obszary: historia literatury niemieckojęzycznej, teoria i estetyka literatury, kulturoznawstwo, język i literatura z perspektywy medioznawczej, historia języka niemieckiego, lingwistyka kontrastywna, lingwistyka stosowana, socjolingwistyka, niemcoznawstwo, kontakty kulturowe między Polską i krajami niemieckojęzycznymi, badania śląskoznawcze, translatoryka, glottodydaktyka, germanistyka interkulturowa, nowe media i kultura regionu. W czasopiśmie publikowane są rozprawy naukowe, recenzje i sprawozdania. Do druku przyjmowane są publikacje w języku niemieckim: kliknij

Inne czasopisma:

  • Indeks: pismo Uniwersytetu Opolskiego kliknij

.