Telemost poświęcony paleontologii

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Telemost poświęcony paleontologii

Przed nami wyjątkowe wydarzenie! 17 czerwca 2020 r. Muzeum Uniwersytetu Opolskiego współorganizuje telemost - wideokonferencję muzeów, które prowadzą paleontologiczne wykopaliska w Rosji, a także posiadają i eksponują kolekcje paleontologiczne.

- Ponieważ Muzeum Uniwersytetu Opolskiego jest bezpośrednio związane z wykopaliskami na unikatowym stanowisku triasowym w Krasiejowie i ma wśród swoich zbiorów wyjątkowe eksponaty paleontologiczne, zostało zaproszone do uczestnictwa w tym projekcie – mówi prof. Elena Yazykowa z Instytutu Biologii UO.

To właśnie prof. Yazykowa będzie reprezentować muzeum uniwersyteckie podczas telemostu.

Głównym tematem wideokonferencji będą kolekcje paleontologiczne, ich wartość i znaczenie dla nauki i edukacji, ale też organizacja wykopalisk, konserwacja okazów, organizacja muzealnych ekspozycji, współpraca z organizacjami społecznymi oraz projekty wystaw międzynarodowych.

 

.