Zmiana miejsca urzędowania Centrum Edukacji Ustawicznej UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zmiana miejsca urzędowania Centrum Edukacji Ustawicznej UO

Siedziba Sekretariatu Centrum Edukacji Ustawicznej została przeniesiona z pokoju 5.3 i znajduje się obecnie na parterze w pokoju 31 (po lewej stronie DS Mrowisko).

Siedziba Zakładu Praktyk została przeniesiona z pokoju 5.6 i znajduje się obecnie na parterze w pokoju 29 i 30.

Siedziba Analiz Statystycznych Studenckich Ankiet została przeniesiona z pokoju 5.4 i znajduje się obecnie na parterze w pokoju 33. 

.