Odszedł prof. dr hab. Jacek Baluch

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Odszedł prof. dr hab. Jacek Baluch

3 lipca 2019 roku, po długiej chorobie, zmarł prof. dr hab. Jacek Baluch, były dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ, bohemista i polonista, wybitny historyk i tłumacz literatury czeskiej, literaturoznawca, znakomity nauczyciel akademicki, pisarz, poeta i tłumacz, w latach 2002-2008 dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz kierownik Katedry Filologii Czeskiej i Łużyckiej IFS UJ, w latach 2005-2008 kierownik Katedry Slawistyki na Uniwersytecie Opolskim, w latach 1990-1995 ambasador Polski w Pradze.

Popularyzator czeskiej literatury w Polsce, redaktor tomów wydanych w serii Biblioteki Narodowej: „Wybór poezji Františka Halasa”, „Czescy symboliści, dekadenci i anarchiści przełomu XIX i XX wieku”, „Przygody dobrego wojaka Szwejka czasu wojny światowej” Jaroslava Haška (2017), przygotował antologię staroczeskiej poezji miłosnej „Drzewo się liściem odziewa” (1981), tłumacz klasyków czeskich, autor komentarzy, wstępów i posłowi do polskich wydań dzieł czeskich, autor licznych książek naukowych i popularno-naukowych, poeta limeryków

W latach 80. działacz w opozycji demokratycznej i członek NSZZ „Solidarność”, po wprowadzeniu stanu wojennego internowany. Był członkiem czeskiego i polskiego PEN Clubu, członkiem prezydium Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz przewodniczącym Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Nauk Humanistycznych.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, słowackim Orderem Podwójnego Białego Krzyża III klasy, czeskim Medalem Za Zasługi I stopnia oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla PZKO” oraz medalem „Dziękujemy za wolność”.

Uroczystości pogrzebowe Profesora rozpoczną się w poniedziałek 15 lipca 2019 r. o godz. 13 na cmentarzu parafialnym na Salwatorze (al. J. Waszyngtona), w Krakowie. 

.