Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu pod patronatem UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Diecezjalne Liceum  Ogólnokształcące w Raciborzu pod patronatem UO

Sygnatariuszkami umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Diecezjalnym Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu są prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor UO i Weronika Bronowska, wicedyrektor DLO.

Spotkanie miało miejsce 3 lipca 2019 r. w rektoracie UO.

- Współpraca z państwem, młodą szkołą z wielkimi perspektywami ogromnie nas cieszy, wierzę, że będzie ona bardzo owocna – powiedziała prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak. – W miarę naszych możliwości będziemy służyli państwu radą i wsparciem.

- Fakt, że możemy liczyć na ścisłą współpracę z uczelnią o takiej renomie jak Uniwersytet Opolski ma dla nas ogromne znaczenie – podkreśliła Weronika Bronowska. – Bardzo zależy nam na tym, by nasi uczniowie, stojący przed wyborem swojej drogi życiowej poznali wszelkie możliwości, jakie otwiera przed nimi uniwersytet. Zapraszamy we wrześniu do Raciborza, do naszej szkoły na spotkanie z młodzieżą, która jest naprawdę wyjątkowa – zapewniała wicedyrektor Bronowska.

Jak czytamy w podpisanym porozumieniu głównym założeniem współpracy jest integrowanie szkolnych i pozaszkolnych działań dydaktycznych uwzględniających pasje i zainteresowania uczniów; budowanie wizerunku Uniwersytetu Opolskiego jako instytucji wspierającej swoim prestiżem naukowym i bazą uniwersytecką placówkę szkolną niższego szczebla edukacyjnego w środowisku lokalnym; budowanie wizerunku Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu jako szkoły, która efektywnie i wszechstronnie przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na Uniwersytecie Opolskim.

ZOBACZ ZDJĘCIA

.