Klinika Prawa WPiA UO jedną z najlepszych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Klinika Prawa WPiA UO jedną z najlepszych

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego uplasowała się na III miejscu w IV Rankingu „Rzeczpospolitej”.

Ranking poradni prawnych powstaje w oparciu o doroczne sprawozdania Klinik Prawa składane do końca czerwca każdego roku i jest opracowywany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Dziennik „Rzeczpospolita".

Studenckie poradnie prawne otrzymują punkty za dodatkową działalność. Punktowana jest min.: organizacja konferencji, organizacja specjalistycznych warsztatów, szkoleń, współpraca z innymi podmiotami, organizacja symulacji rozpraw, prowadzenie zajęć typu Street Law lub innych akcji społecznych dotyczących prawa.

Klinika Prawa WPiA UO współpracuje z podmiotami zewnętrznymi na terenie Opolszczyzny – m.in Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędem Pracy, Stowarzyszeniem Uniwersytetu III Wieku, Aresztem Śledczym, Zakładem Karnym w Strzelcach Opolskich, Sądem Okręgowym, Okręgową Radą Adwokacką.

W ramach Kliniki Prawa WPiA UO studenci zostali objęci bezpłatnymi szkoleniami z zakresu pisania pism procesowych, odbywają spotkania z praktykami,  wyjeżdżają do zakładów karnych, aresztów śledczych. Odbywali też spotkania z kuratorami sądowymi.

Klinika Prawa jest organizatorem cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawa i obowiązki członków rodziny". Przy współpracy Kliniki Prawa został wydany już III tom publikacji z zakresu prawa rodzinnego.

Takie działania przekładają się na wysokie notowania naszej poradni.

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna Klinika Prawa jest ważną częścią struktury akademickiej, skupia wokół siebie wszelkie programy społecznej aktywizacji prawników i studentów prawa, ale co najważniejsze także nowoczesnych metod nauczania, do których zaliczamy nie tylko uczenie się poprzez udzielanie porad, ale także symulacje rozpraw sądowych czy prowadzenie zajęć o prawie w szkołach. Poradnia odgrywa ważną rolę w strukturze wydziału i podnosi jakość kształcenia studentów Wydziału Prawa i Administracji. 

- Nie narzekamy na brak pracy. Jesteśmy w stałym kontakcie z zakładem karnym i udzielamy porad więźniom. Niedawno zawarliśmy umowę z uniwersytetem trzeciego wieku i będziemy udzielać porad seniorom. Współpracujemy również z miejskim ośrodkiem pomocy rodzinie oraz kuratorami sądowymi. I jedni, i drudzy przysyłają do nas swoich podopiecznych – tłumaczy w wypowiedzi dla „Rzeczpospolitej” dr Magdalena Gołowkin-Hudała, kierownik opolskiej poradni.

.