Nowy cenny sprzęt medyczny w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nowy cenny sprzęt medyczny w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

W ciągu dwóch dni Uniwersytecki Szpital Kliniczny wzbogacił się o niezwykle cenny sprzęt medyczny. 27 czerwca 2019 r. przekazano placówce drugi aparat do terapii ECMO w Regionalnym Centrum ECMO USK, a dzień później urządzenie Spot Vision Screen do przesiewowego badania wzroku u dzieci.

Drugi aparat do terapii ECMO w Regionalnym Centrum ECMO USK

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu wzbogacił się o drugi, bardzo nowoczesny aparat do prowadzenia terapii ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w którego strukturach działa Regionalne Centrum ECMO (utworzone w styczniu br.).

Pozyskane urządzenie może uratować życie np. topielcom, osobom cierpiącym na skrajnie ciężkie choroby płuc czy osobom znajdującym się w skrajnej hipotermii. Nowy aparat Cardiohelp kosztował 366 tysięcy złotych i został sfinansowany z budżetu województwa opolskiego. W czwartek 27 czerwca został symbolicznie przekazany szpitalowi, a w spotkaniu i dyskusji o tym, jak to ważna dla pacjentów inwestycja uczestniczyli marszałek Andrzej Buła, wicemarszałek Roman Kolek, prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor UOds. Zarzadzania i rozwoju, dyr. generalny USK Dariusz Madera, dyr. ds. lecznictwa Andrzej Kucharski, dr n. med. Ryszard Gawda oraz dr n. med. Tomasz Czarnik.
ECMO jest formą pozaustrojowego (czyli prowadzonego poza organizmem pacjenta) podtrzymywania życia chorego, który znajduje się w stanie skrajnie ciężkim. Terapię ECMO prowadzi się do chwili uzyskania poprawy i stabilizacji stanu zdrowia lub wyleczenia choroby będącej przyczyną pobytu pacjenta w szpitalu.

Od lipca ubiegłego roku zastosowano je w USK je 11 razy - dzięki niemu uratowano życie m.in. 60-letniej pacjentce z bardzo ciężkim zapaleniem płuc, niemożliwym do wyleczenia z wykorzystaniem sztucznej wentylacji za pomocą respiratora oraz antybiotykoterapii czy skrajnie wychłodzonemu mężczyźnie, który w styczniu tego roku trafił do USK z temperaturą ciała 22 st.
- Teraz mamy drugi aparat, co wydatnie zwiększa szanse chorych w skrajnie ciężkim stanie w sytuacji, gdy pierwsze z urządzeń jest zajęte lub w przypadku jego awarii – podkreśla dr n. med. Ryszard Gawda z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii USK.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest jedynym szpitalem na Opolszczyźnie, wykorzystującym ECMO na OAiIT. W Polsce leczy się w ten sposób zaledwie w kilku szpitalach. Dotychczas tego typu urządzenia były i nadal są wykorzystywane w kardiochirurgii i kardiologii do zabiegów na otwartym sercu.
Pozyskana aparatura to zaawansowany model, umożliwiający prowadzenie terapii ECMO zarówno metodą żylno-żylną, jak i żylno-tętniczą. Spośród kilku rodzajów tego typu urządzeń na rynku ten pozyskany przez USK jest jedynym posiadającym certyfikat dopuszczający jego użycie w trakcie transportu międzyszpitalnego.
ECMO wywodzi się z kardiochirurgii i jest zmodyfikowaną formą krążenia pozaustrojowego stosowanego w czasie operacji kardiochirurgicznych, ale w odróżnieniu od okołooperacyjnego krążenia pozaustrojowego jest rodzajem terapii długotrwałej, mogącej podtrzymywać funkcję narządów pacjenta nawet przez okres kilku miesięcy.
Do tej pory ECMO najczęściej jest wykorzystywane na oddziałach kardiologicznych, gdzie podczas przeszczepów serca, aparat przejmuje jego funkcję. Teraz z powodzeniem ułatwia wyjście z głębokiej hipotermii i cierpiących na schorzenia płuc.
Zespół prowadzący terapię ECMO stanowią lekarze i pielęgniarki Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK. Działalnością Regionalnego Centrum ECMO (RC ECMO) kieruje dr n. med. Tomasz Czarnik. Przygotowując się do rozpoczęcia terapii za pomocą ECMO zespół naszych lekarzy uczestniczył w szkoleniach prowadzonych w czołowych klinikach specjalizujących się w ECMO w kraju i za granicą. 

 Dbamy o wzrok opolskich dzieci

To hasło będzie można realizować dzięki mobilnemu urządzeniu Spot Vision Screen do przesiewowego badania wzroku u dzieci. To niewielkie urządzenie mieszczące się w specjalnej walizie można będzie zabierać do opolskich przedszkoli i szkół, gdzie przeszkoleni wolontariusze – a będą nimi studenci kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim – przeprowadzą badanie trwające kilka sekund, nie wymagające użycia kropli rozszerzających źrenice ani bezpośredniego kontaktu dziecka z urządzeniem.

Dzięki wykonaniu serii zdjęć można zdiagnozować sześć wad wzroku. W razie stwierdzenia konieczności dalszej diagnostyki rodzice dziecka (którzy przed badaniem muszą wyrazić na nie zgodę) zostaną o tym powiadomieni i pokierowani w kwestii przebiegu dalszego leczenia.

Urządzenie warte 36 tys. złotych przekazała szpitalowi opolska loża Lions Club; w ramach prowadzonej przez LC w całej Polsce akcji. Sponsorami są: PGE, ECO, Górażdże.

 - Jesteśmy bardzo wdzięczni – powiedział dyrektor USK Dariusz Madera. – Dzięki temu urządzeniu możliwe będzie przebadanie wzorku opolskich dzieci, ale także naszych pacjentów, bo przecież mamy oddziały pediatryczne.

Obecny na spotkaniu wicemarszałek Roman Kolek zapewnił, że samorząd województwa wkrótce zakupi kolejne takie urządzenie, by jak najwięcej dzieci mogło skorzystać z badań; w przyszłości maja one objąć maluchy i dzieci starsze z całego województwa.

Badania mają ruszyć we wrześniu.

  

1
4
4
4
7
7
7
8
.