Senat UO jednomyślnie zdecydował o powołaniu Wydziału Lekarskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Senat UO jednomyślnie zdecydował o powołaniu Wydziału Lekarskiego

O tej niezwykle ważnej decyzji Senatu UO poinformował rektor uczelni prof. dr hab. Marek Masnyk podczas konferencji prasowej, w której wziął także udział Marcin Ociepa, sekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, od początku wielki orędownik organizowania kształcenia medycznego na Uniwersytecie Opolskim. Konferencja odbyła się w Sali Plafonowej Collegium Maius 25 czerwca 2019 r.

- Miło mi przekazać państwu informację o powołaniu z dniem 1 października Wydziału Lekarskiego – powiedział rektor do dziennikarzy przybyłych na spotkanie. – Do tej pory kierunek lekarski funkcjonował w strukturach Wydziału Przyrodniczo – Technicznego naszej uczelni, teraz – na bazie Instytutu Medycyny – powstaje samodzielny Wydział Lekarski. To dla nas ważny moment i między innymi stąd obecność dziś wśród nas pana ministra Marcina Ociepy, który od początku starań o utworzenie na UO kierunku lekarskiego wspierał nas, pomagał, lobbował, wydeptywał ścieżki. Powołując Wydział Lekarski stawiamy kolejny krok na drodze wzmacniania ośrodka akademickiego, jakim jest i będzie nasza uczelnia z silnym kształceniem medycznym – mówił rektor.

- Dzisiejsza uchwała senatu jest uchwałą historyczną – powiedział z kolei minister Marcin Ociepa. – To bardzo dobra wiadomość dla uniwersytetu, dla Opola, dla regionu, ale i dla Polski. Powołanie kierunku lekarskiego, a teraz Wydziału Lekarskiego, powoływanie na UO w przyszłości kierunków okołomedycznych, transformacja, jaką przechodzi Uniwersytecki Szpital Kliniczny – to wszystko kroki w kierunku silniejszego Opola, silniejszego regionu. Przed nami, jako regionem, stoją poważne wyzwania rozwojowe, a więc wszystkie ręce na pokład w celu wzmacniania jego akademickości, wzmacniania Uniwersytetu Opolskiego, bo jego dobra pozycja jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje o nowych inwestycjach w regionie, na decyzje młodych o tym, by tu pozostać lub by tu przyjechać – mówił minister Ociepa. – Jesteśmy w stanie sprostać wszelkim wyzwaniom, jednak nie samym optymizmem, ale synergią, wspólną pracą uczelni, samorządów, rządu.

Dziennikarze chcieli wiedzieć, kto pokieruje nowym wydziałem. – Oczywiście postanowiłem już, kto będzie dziekanem, chciałbym jednak najpierw poinformować o tym społeczność uniwersytecką stosownym zarządzeniem, na co mam czas do 30 czerwca – powiedział rektor Masnyk.

Na konferencji pojawił się też wątek konsolidacji Uniwersytetu Opolskiego z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową; dziennikarze pytali ministra Ociepę o to, czy zostało już podpisane rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w tej sprawie.

– Rozporządzenie nie zostało jeszcze podpisane – wyjaśniał Marcin Ociepa. – Konsolidacja to proces złożony, wymagający roztropności. Lepiej podjąć dobrą decyzję nieco później niż szybko decyzję złą. Pamiętajmy, że mówimy o delikatnej materii, jaką jest środowisko akademickie ze swoją specyfiką, dorobkiem, niezależnością. Trzeba to wszystko uszanować.- podkreślił minister Ociepa.

Rektor Marek Masnyk dodał, że w ostatnich dniach spotkał się w Warszawie z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem; rozmawiał z nim między innymi o planowanej konsolidacji z PMWSZ i o zapewnieniu jej autonomii w ramach, jakie stanowi ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. – Jestem optymistą i wierzę, że uda się osiągnąć satysfakcjonujący obie strony konsensus – powiedział rektor.  

ZOBACZ FILM 

ZOBACZ ZDJĘCIA

.