Pełnomocniczka ds. równego traktowania zaprasza na warsztaty

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Pełnomocniczka ds. równego traktowania zaprasza na warsztaty

Zajęcia dotyczyć będą stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mikroagresji związanych z różnymi aspektami tożsamości (narodowość, religia, światopogląd, płeć, orientacja seksualna, wiek). Warsztaty będą także okazją do nabycia umiejętności rozpoznawania sytuacji związanych z nierównym traktowaniem i dyskryminacją oraz skutecznym reagowaniem w przypadku ich wystąpienia.

Czas i miejsce: 11 czerwca 2019, Collegium Maius, sala 207 A, godzina 18.00-19.30.

Wszystkie osoby uczestniczące otrzymają certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.

 

.