Azerbejdżan - nowy wymiar współpracy Centrum Partnerstwa Wschodniego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Azerbejdżan - nowy wymiar współpracy Centrum Partnerstwa Wschodniego

Pracownicy Centrum Partnerstwa Wschodniego  Daniil  Kononenko i  Iryna Nowobilska promowali Uniwersytet Opolski w m. Baku, w Azerbejdżanie. W ostatnim tygodniu maja pracownicy naszej uczelni spotkali się z przedstawicielem polskiej misji dyplomatycznej w Baku, kierownikiem Wydziału  Polityczno – Ekonomicznego, radcą-ministrem Andrzejem Jankowskim oraz przedstawicielem Polonii w Azerbejdżanie panią Stanisławą  Mutallimową.

Na spotkaniu rozmawiano o możliwościach bezpośredniej współpracy między Polonią a Uniwersytetem Opolskim oraz o wsparciu promocji Uniwersytetu Opolskiego przez Ambasadę RP w Azerbejdżanie.

Oferta UO została już rozpowszechniona wśród członków Polonii; rozmawiano między innymi o ofertach stypendialnych programów Stefana Banacha oraz gen. Andersa. 

- Bardzo ważne było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z młodzieżą pochodzenia polskiego oraz rodzicami tych młodych ludzi w celu dalszego wsparcia ich w drodze rekrutacyjnej na naszą uczelnię – podkreśla Daniil Kononenko z CPW UO.

Odbyło się także spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji Azerbejdżanu Dżesaratem  Walechowym, na którym omówiono możliwości współpracy bilateralnej Uniwersytetu Opolskiego z uczelniami wyższymi w Azerbejdżanie. Rozmawiano też o organizacji szkolnictwa Azerbejdżanu oraz Polski, co pomogło lepiej zrozumieć specyfikę kształcenia młodzieży azerbejdżańskiej, która już podejmuje i będzie podejmować w przyszłości studia na Uniwersytecie Opolskim.

Kolejne spotkanie miało miejsce na Uniwersytecie Khazar, gdzie Daniil Kononenko oraz Iryna Nowobilska zaprezentowali ofertę studiów Uniwersytetu Opolskiego. Rozmawiano o przyszłej współpracy bilateralnej i w ramach programu Erasmus+. Największym zainteresowaniem wśród studentów Uniwersytetu  Khazar cieszyły się kierunki filologiczne oraz informatyka.

Podczas wizyty w Azerbejdżanie naszym reprezentantom udało się spotkać z dyrektorem ogólnokształcącej szkoły nr 286, która liczy ponad 2500 uczniów. W ramach tej wizyty odbyła się prezentacja oferty studiów Uniwersytetu Opolskiego przed liczną grupą uczniów ostatnich klas, którzy niebawem będą wybierać swoją przyszłą uczelnię. Rozmawiano m.in. o możliwościach stypendialnych NAWA dla kandydatów z Azerbejdżanu.

Nasi reprezentanci podzielili się także swoimi doświadczeniami ze studiów na Uniwersytecie Opolskim oraz cennymi praktycznymi uwagami dotyczącymi rekrutacji oraz wyboru kierunków studiowania. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania cieszyły się kierunki polskojęzyczne na UO oraz nauka języka polskiego na naszej uczelni w ramach Językowej Szkoły Letniej oraz rocznego kursu przygotowawczego.

- Liczymy na to, że w nadchodzących latach Uniwersytet Opolski zasili zdolna młodzież z Azerbejdżanu – mówią Iryna Nowobilska i Daniil Kononenko. - Dziękujemy Ambasadzie RP w Baku oraz p. Zaur Rasulzade za wsparcie w organizacji spotkań oraz liczymy na dalszą owocną współpracę  polsko-azerbejdżańską.

 

4
4
4
4
.