Elektroniczna rejestracja na egzaminy i lektoraty

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Elektroniczna rejestracja na egzaminy i lektoraty

Studium Języków Obcych zaprasza wszystkich studentów do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr zimowy roku akademickiego 2019/20 oraz rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji letniej roku akademickiego 2018/2019. Informacje na ten temat na podstronie: Rejestracja elektroniczna na lektoraty

Do czasu  rejestracji prosimy sprawdzić swój login oraz stan posiadanych żetonów.

Terminy rejestracji:
1. Rejestracja na lektoraty na semestr zimowy 2019/2020  
29.05 - 4.06.2019 r.  – I etap dla II roku (dla tych studentów, którzy do tej pory nie rozpoczęli     lektoratu)
5.06 – 14.06.2019 r.  – II etap dla I roku
28.06.2019 r.  – zatwierdzenie rejestracji

2. Rejestracja na egzaminy w sesji letniej: 29.05 – 9.06.2019

UWAGA!
Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na opis grupy, do której zamierzają się Państwo zarejestrować. Grupy z opisem „Przepis lektoratu" NIE ODBYWAJĄ ZAJĘĆ i są przeznaczone wyłącznie dla studentów posiadających UPRAWNIENIA do przepisu lektoratu.

Grupy z opisem „Dla studentów z certyfikatem" są dla studentów posiadających stosowny certyfikat B2 uprawniający tylko do przepisu egzaminu. W tym wypadku należy również zarejestrować się na inny język, by zaliczyć 120 godz. lektoratu  na dowolnym poziomie na ocenę (bez egzaminu).

Konsekwencją błędnej rejestracji z winy studenta jest utrata żetonu.

.