Atrakcyjne praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Atrakcyjne praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Jak co roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich organizowane są wakacyjne praktyki studenckie. Ruszyła już rekrutacja do tegorocznej edycji; potrwa do 16 maja. Propozycja praktyk kierowana jest do studentów prawa, którzy ukończyli II rok studiów, a więc z III, IV i V roku.

Młodzi adepci prawa z uniwersytetów w całej Polsce mają szansę wziąć udział w profesjonalnym programie miesięcznych praktyk w BRPO, który jest prowadzony w lipcu,  sierpniu i wrześniu – każdego miesiąca biuro przyjmuje około dziesięciu praktykantów.

W pierwszym tygodniu praktyk wszyscy studenci wdrażani są w pracę Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków. Obserwują w tym czasie przyjęcia interesantów, poznając specyfikę pracy polegającej na bezpośrednim przyjmowaniu skarg i wniosków obywateli oraz poznają zasady klasyfikowania i rozpoznawania wniosków pod względem przedmiotowym. Studenci mają szansę przekonać się, z jakimi problemami najczęściej borykają się polscy obywatele, które przepisy prawne przysparzają im najwięcej trudności oraz jak prawo i jego wykonywanie przekłada się bezpośrednio na ludzkie życie.
Kolejne trzy tygodnie każdy ze studentów odbywa praktyki w wybranym przez siebie, zgodnie z zainteresowaniami, zespole prawnym (Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Zespół Prawa Karnego, Zespół Prawa Cywilnego, Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Zespół do spraw Wykonywania Kar, Zespół do spraw Równego Traktowania). Tam studenci mają okazję zagłębić się nie tylko w sprawy konkretnych obywateli, ale także poznać pracę prawników podejmujących sprawy generalne, zmierzające do zmiany prawa. W ramach praktyk w zespole docelowym studenci w miarę możliwości uczestniczą w codziennej pracy członków zespołu, w tym również w rozprawach, w których biorą udział pracownicy z ramienia RPO, w tym w rozprawach przed NSA i SN.
Każdy dzień praktyk wszyscy studenci rozpoczynają od 1,5-godzinnego spotkania z ekspertem z biura. Dyrektorzy poszczególnych jednostek oraz wskazani przez nich pracownicy prowadzą krótkie wykłady i warsztaty dla wszystkich studentów z tematu właściwego dla swojej specjalizacji, prowadzonych aktualnie spraw i głównych problemów. Planowane są także: spotkanie z RPO i warsztaty prasowe, wspólne poszukiwanie naruszeń praw człowieka opisanych w mediach; warsztaty z komunikacji „Jak mówić, by być zrozumianym"; wizyty studyjne w miejscach istotnych z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka w Polsce (np. ośrodki dla bezdomnych, domy pomocy społecznej...)
Aby wziąć udział w naszym projekcie należy do 16 maja przesłać dokumenty na adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa lub przekazać je drogą mailową na adres: praktyki@brpo.gov.pl
Aplikacja powinna zawierać: list motywacyjny i CV, formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o braku konfliktu interesów (oba do pobrania na stronie bip.brpo.gov.pl) oraz skierowanie na praktykę wystawione przez uczelnię lub biuro karier.
Zachęcamy do aplikowania!

 

 

.