Rozszerzamy współpracę z Kazguu University w stolicy Kazachstanu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Rozszerzamy współpracę z Kazguu University w stolicy Kazachstanu

Prorektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Janusz Słodczyk  odwiedził Kazguu University w stolicy Kazachstanu Astanie (która właśnie zmieniła nazwę na Nur – Sultan).

Wizyta w dniach 29 kietnia – 3 maja 2019 r. była związana z realizacją umowy programu Erasmus, ale jednocześnie pozwoliła na pogłębienie relacji z uczelnią kazachską.

Wkłady prof. Słodczyka na Wydziale Ekonomicznym tamtejszej uczelni były również okazją do przedstawienia młodzieży oferty Uniwersytetu Opolskiego w zakresie kształcenia na poziomie studiów licencjackich i magisterskich i zachęcenia do udziału do organizowanego przez nas w czasie wakacji Summer University.

Prof. Janusz Słodczyk odbył rozmowy z rektorem Kazguu University Narikbayev Talgat Maksutovich’em, a także z prorektorem  Mirasem Daulenovem oraz z dyrektor Wyższej Szkoły Ekonomii (odpowiednik wydziału) Dilbar Gimranovą.

Obok istniejącej już umowy Erasmusa podpisano umowę o współpracy dwustronnej. Uzgodniono, że w najbliższym czasie na Uniwersytet Opolski przyjedzie dwóch wykładowców z Kazguu University: jeden prawnik i jeden ekonomista.

Kazguu University jest dużą, dynamiczną prywatną uczelnią specjalizującą się w przygotowaniu kadr w dziedzinie prawa i ekonomii. Praktycznie cała kadra posługuje się językiem angielskim. Również studenci są bardzo dobrze przygotowani językowo do anglojęzycznych zajęć. Stosuje się tam nowoczesne metody nauczania i zarządzania. Prof. Słodczyk miał okazję uczestniczyć w integrującym pracowników wydarzeniu o charakterze teambuilding  (cały dzień zorganizowanych poza miastem gier i zabaw dla pracowników, oczywiście z udziałem władz uczelni).

 

2
2
.