Uniwersytet Opolski promowany w Tbilisi

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uniwersytet Opolski promowany w Tbilisi

W ostatnim tygodniu kwietnia 2019 r. pracownicy Centrum Partnerstwa Wschodniego UO mgr Daniil Kononenko i mgr Iryna Shvets promowali ofertę studiów na Uniwersytecie Opolskim w Tbilisi.

W ramach wizyty nasi przedstawiciele spotkali się między innymi z attaché ds. konsularnych Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Tbilisi Tomaszem Urbańskim oraz przedstawicielami polonii w Gruzji - z prof. Marią Filiną z Uniwersytetu Tbiliskiego, działaczką polonijną w  Gruzji, założycielką i przewodniczącą Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji „Polonia” oraz z panią Nukrią Gabunia, dyrektorką polskiej Szkoły im. św. Królowej Jadwigi w Tbilisi.

Na spotkaniach rozmawiano o możliwościach bezpośredniej współpracy między polonią a Uniwersytetem Opolskim oraz o wsparciu w promocji Uniwersytetu Opolskiego przez Ambasadę RP w Gruzji. Przedstawiciele CPW UO spotkali się też z lektorami języka polskiego w Gruzji oraz przedstawili ofertę studiów na UO słuchaczom kursów.

Bardzo ważne było również spotkanie z przedstawicielami działu współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Ilii Czawczawadze w Tbilisi, jednej z najlepszych uczelni wyższych w Gruzji. Tematem rozmów była możliwość podpisania umowy bilateralnej oraz przyszła współpraca.

Podczas prezentacji oferty studiów na Uniwersytecie Opolskim największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki polskojęzyczne, ze względu na możliwości stypendialne oferowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programów stypendialnych Stefana Banacha oraz gen. Andersa (dla polonii). 

W spotkaniach z przedstawicielami Uniwersytetu Opolskiego wzięli udział kandydaci na studia, młodzież z klas 9 - 10 oraz ich rodzice. Daniil Kononenko i Iryna Shvets odpowiadali na pytania słuchaczy, przedstawili też swoje doświadczenia ze studiów na Uniwersytecie Opolskim. 

O atrakcyjności oferty edukacyjnej Uniwersytetu Opolskiego świadczy fakt, że już teraz kandydaci z Gruzji oraz Kazachstanu (tam promowano UO podczas poprzedniego wyjazdu) zgłaszają się do Centrum Partnerstwa Wschodniego, by zarejestrować się na studia. W październiku szeregi studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego zasilą więc kolejni młodzi ludzie z tych krajów.

Wyjazd promocyjny do Gruzji został zrealizowany w ramach projektu CPW pt. „Dialog Wschodni - nowoczesna promocja Uniwersytetu Opolskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz byłych krajach radzieckich”, finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna. 

2
2
4
4
.