Ruszyła rekrutacja do programu MOST 2019/2020

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Ruszyła rekrutacja do programu MOST 2019/2020

Właśnie ruszyła rekrutacja do programu MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2019/2020. Potrwa miesiąc - do 15 maja 2019 r.

MOST to program mobilności dla studentów i doktorantów, w którym bierze udział niemal 30 uczelni wyższych, oferta obejmuje kilkaset kierunków i specjalności, a korzysta z niej ponad 10 tysięcy uczestników.

Program Mobilności Studentów (MOST), czyli program wymiany studentów uniwersytetów polskich oparty jest na zasadach wypracowanych w Programie Socrates. Powstał w grudniu 1999 r. Pierwsi studenci, którzy skorzystali z programu wyjechali na studia na wybrany uniwersytet w roku akademickim 2000/2001.

Program MOST daje możliwość odbywania na uczelni przyjmującej studiów semestralnych lub rocznych. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego wyjazd, oraz uzgodnienie z dziekanem ds. studenckich wydziału macierzystego programu studiów. Z programu MOST mogą korzystać studenci: po ukończeniu II semestru na jednolitych studiach magisterskich i studiach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia.

Szczegóły programu są dostępne tutaj

 

1
.