Trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia. Wybierz kierunek dla siebie

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia. Wybierz kierunek dla siebie

Do internetowego systemu rejestracji kandydatów na Uniwersytet Opolski można się zalogować od 18 kwietnia 2019 r.

W ofercie na rok akademicki 2019/2020 nasza uczelnia przygotowała 72 atrakcyjne kierunki – między innymi bardzo popularną psychologię, kierunek lekarski, prawo, informatykę, ale też dziesięć nowych: Angewandte Germanistik,  biomonitoring, design i komunikacja społeczna, edytorstwo, język czeski w sektorze usług, języki obce w służbie publicznej, języki obce w turystyce, lingwistyka stosowana, logopedia z językiem polskim jako obcym, nutribiochemia czy turystyka i wypoczynek.

 – Każdego roku staramy się zaproponować kandydatom nowe obszary kształcenia, tak, by każdy absolwent szkoły średniej mógł na naszej uczelni znaleźć coś dla siebie – mówi dr Jerzy Wiechuła, pełnomocnik rektora ds. rekrutacji. – W związku z nową Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym w nadchodzącym roku akademickim nie będzie już specjalności, wzrosła za to znacząco liczba kierunków w ofercie naszej uczelni.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszych propozycji wraz z opisem kierunków, które znajdziecie klikając zakładkę Kandydat TUTAJ (a potem Rekrutacja i Oferta) na stronie głównej UO. Można tam znaleźć informacje m.in. na temat programu kształcenia, kompetencji, jakie uzyska absolwent danego kierunku czy możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów. 

W sumie przygotowaliśmy dla was blisko 3300 miejsc.

Terminy rekrutacji

Rejestracja kandydatów na wszystkie rodzaje studiów rozpoczyna się 18 kwietnia 2019 r., ale kandydaci z nową maturą na kierunek lekarski – od 3 maja.

Termin rejestracji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie upływa 9 lipca, a na studia drugiego stopnia 17 lipca.

Termin rejestracji dla absolwentów starej matury, kandydujących na studia lekarskie (i farmację) upływa  2 maja (na studia stacjonarne i niestacjonarne, egzaminy wstępne od 7 do 14 czerwca).

Termin rejestracji kandydatów na wszystkie rodzaje studiów niestacjonarnych upływa 24 lipca. Wyjątek stanowi kierunek lekarski. Rejestracja na kierunek lekarski kończy się 2 maja (stara matura) i 29 lipca (nowa matura).

Do 13 lipca zostanie ogłoszona lista kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zakwalifikowanych do przyjęcia, lista kandydatów mogących starać się o przyjęcie na miejsce tych, którzy zrezygnowali ze studiów na UO (tzw. lista rezerwowa) oraz lista niezakwalifikowanych. Informacje o statusie zakwalifikowania każdy kandydat zobaczy na swoim koncie w IRK, a na kierunkach o dużej liczbie kandydatów wyniki będą też ogłoszone w zakładce Wyniki (łącznie z listami rankingowymi).

Zakwalifikowani do przyjęcia oraz umieszczeni na liście rezerwowej muszą dostarczyć komisji rekrutacyjnej komplet dokumentów w terminie od 15 do 20 lipca br. w dni powszednie od  godz. 9 do 15, a w sobotę od 9 do 12. Niezłożenie w tym terminie dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO. Informacje o osobach wpisanych na listę studentów ukażą się 22 lipca.

Lista kierunków, które dla Was przygotowaliśmy w roku akademickim 2019/2020

S T U D I A   S T A C J O N A R N E:

 * Administracja (magisterska, dwustopniowa)

* Angewandte Germanistik (studia drugiego stopnia)

* Architektura krajobrazu   (magisterska, dwustopniowa, inżynierskie)2)

* Bałkańska turystyka kulturowa (studia pierwszego stopnia)

* Bezpieczeństwo międzynarodowe (studia pierwszego stopnia, stacjonarne)

* Bezpieczeństwo wewnętrzne (magisterskie, dwustopniowe)

* Biologia (magisterska, dwustopniowa)

            - w zakresie palaeobiology, na drugim stopniu studia w j. angielskim

* Biomonitoring (studia pierwszego stopnia)

* Biotechnologia (magisterska, dwustopniowa, licencjacka i inżynierska)3)

* Biotechnologia medyczna (magisterska, dwustopniowa)

* Chemia (magisterska, dwustopniowa, na II. stopniu 2 i 1,5-letnie)

* Coaching filozoficzny (studia pierwszego stopnia)

* Design i komunikacja społeczna (studia pierwszego stopnia)

* Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia pierwszego stopnia)           

* Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (magisterska, dwustopniowa)

* Edukacja techniczno-informatyczna (studia pierwszego stopnia, inżynierskie)2)

* Edytorstwo (studia pierwszego stopnia)

* Ekonomia (magisterska, dwustopniowa w j. polskim)

            - w zakresie international business na pierwszym stopniu studia w j. angielskim

            - w zakresie sustainable development na drugim stopniu studia w j. angielskim

* English in public communication (studia pierwszego stopnia)

* English Philology  (magisterska, dwustopniowa, ogólnoakademicka i praktyczna))

* English Philology – Teacher Training Programme (studia drugiego stopnia)

* Farmacja (jednolite magisterskie, profil praktyczny)(decyzja MNiSzW)

* Filologia francuska (studia drugiego stopnia)

* Filologia polska (magisterska, dwustopniowa)

* Filologia romańska od podstaw (studia pierwszego stopnia)

* Filozofia (magisterska, dwustopniowa)

* Fizyka (studia pierwszego stopnia)

* Game studies (studia magisterskie, dwustopniowe)

* Germanistik (studia pierwszego stopnia)

* Germanistik – Lehramt (studia drugiego stopnia)

* Gospodarka leśna (3,5-letnie inżynierskie)

* Gospodarka przestrzenna (3,5-letnie inżynierskie)+2-letnie magisterskie(decyzja MniSzW), (studia I. stopnia w j. polskim i w j. angielskim- spatial management)

* Historia (magisterska, dwustopniowa)

* Historia i teraźniejszość 40+ (studia pierwszego stopnia)

* Informatyka (magisterska, dwustopniowa, licencjacka i inżynierska)3)

* Inżynieria środowiska (magisterska, dwustopniowa, inżynierska)4)

* Język angielski w turystyce (studia pierwszego stopnia, profil praktyczny)

* Język biznesu (studia magisterska, dwustopniowa) drugi stopień

* Język czeski w sektorze usług (studia pierwszego stopnia)

* Język polski od podstaw z językiem niemieckim (studia pierwszego stopnia)

* Języki obce w służbie publicznej (studia pierwszego stopnia)

* Języki obce w turystyce (studia drugiego stopnia)

* Kulturoznawstwo (studia pierwszego stopnia)

* Lekarski (jednolite magisterskie)

* Lingwistyka stosowana (studia pierwszego stopnia)

* Logistyka (studia pierwszego stopnia)

* Logopedia z językiem polskim jako obcym (studia pierwszego stopnia)

* Master of Liberal Arts (studia drugiego stopnia)(studia w j. angielskim)

* Matematyka (magisterska, dwustopniowa)

* Muzykologia (studia magisterskie, dwustopniowe)

* Nauki o rodzinie (magisterskie, dwustopniowe)

* Nutribiochemia (studia pierwszego stopnia)       

* Obsługa biznesu (studia pierwszego stopnia)

* Ochrona środowiska (magisterska, dwustopniowa, inżynierska)

* Odnawialne źródła energii (magisterskie, dwustopniowe, inżynierskie)

* Pedagogika (magisterska, dwustopniowa)

* Pedagogika specjalna ( jednolite magisterskie– decyzja MNiSzW)

* Pedagogika przedszkolna I wczesnoszkolna ( jednolite magisterskie – decyzja MNiSzW)

* Politologia (magisterska, dwustopniowa, studia w j. polskim)

            - w zakresie Europa Master studia na drugim stopniu w j. angielskim

* Praca socjalna (magisterska, dwustopniowa)

* Prawo (jednolite magisterskie)

* Psychologia ­ (jednolita magisterska)

* Public Relations (magisterskie, dwustopniowe)

* Researching (studia drugiego stopnia)

* Rolnictwo  (3,5-letnie inżynierskie)

* Socjologia (magisterska, dwustopniowa, studia w j. polskim)

            - w zakresie Intercultural Communication studia na drugim stopniu w j. angielskim

* Stosunki międzynarodowe (magisterskie, dwustopniowe)

* Teologia (jednolita magisterska, kapłańska i świecka)

* Turystyka i kultura śródziemnomorska (magisterska, dwustopniowa)

* Turystyka i wypoczynek (studia pierwszego stopnia)

* Zarządzanie (studia magisterskie, dwustopniowe)

* Zarządzanie publiczne (studia pierwszego stopnia)

 S T U D I A    N I E S T A C J O N A R N E :

* Angewandte Germanistik (studia drugiego stopnia)

* Administracja (magisterska, dwustopniowa)

* Architektura krajobrazu   (magisterska, dwustopniowa, inżynierskie)2)

* Bezpieczeństwo wewnętrzne (magisterskie, dwustopniowe)

* Biotechnologia (magisterska, dwustopniowa, licencjacka i inżynierska)3)

* Biotechnologia medyczna (magisterska, dwustopniowa)

* Ekonomia (magisterska, dwustopniowa)

* English Philology  (magisterska, dwustopniowa)

* English Philology – Teacher Training Programme (studia drugiego stopnia)

* Germanistik (studia pierwszego stopnia)

* Gospodarka leśna (3,5-letnie inżynierskie)

* Gospodarka przestrzenna (3,5-letnie inżynierskie)+2-letnie magisterskie(decyzja MNiSzW)

* Informatyka (magisterska, dwustopniowa, licencjacka i inżynierska)4)

* Lekarski (jednolite magisterskie) 

* Logistyka (studia pierwszego stopnia)

* Matematyka (studia drugiego stopnia)

* Ochrona środowiska (magisterska, dwustopniowa, inżynierska)

* Pedagogika (magisterska, dwustopniowa)

* Pedagogika specjalna ( jednolite magisterskie– decyzja MNiSzW)

* Pedagogika przedszkolna I wczesnoszkolna ( jednolite magisterskie – decyzja MNiSzW)

* Praca socjalna (magisterska, dwustopniowa)

* Prawo (jednolite magisterskie)

* Psychologia (jednolite magisterskie)

* Rolnictwo  (3,5-letnie inżynierskie)

           

               

a) Otwarcie kierunku lub specjalności uwarunkowane jest zrekrutowaniem odpowiedniej liczby kandydatów (studentów), zgodnie punktem 10 zał. nr 1 Uchwały rekrutacyjnej Senatu UO nr 46/2016-2020 z dnia 25 V 2018r.

1) Studia pierwszego stopnia są prowadzone jako licencjackie (3-letnie) i inżynierskie (3,5-letnie).

2) Studia trwają 3,5 roku.

3) Studia pierwszego stopnia są prowadzone jako licencjackie (3-letnie) i inżynierskie (3,5-letnie). Studia drugiego stopnia trwają 2 lata dla absolwentów studiów licencjackich i 1.5 roku dla absolwentów studiów inżynierskich, Rekrutacja na te ostatnie odbędzie się w lutym 2020 roku.

4) Studia pierwszego stopnia są prowadzone jako inżynierskie i trwają 3,5 roku, studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku i są przeznaczone dla absolwentów studiów inżynierskich. Rekrutacja na te ostatnie odbędzie się w lutym 2020 roku.

.