Oddział Kardiologii USK nagrodzony Laurem Opolskiej Nagrody Jakości 2018

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Oddział Kardiologii USK nagrodzony Laurem  Opolskiej Nagrody Jakości 2018

Z wielką dumą informujemy, że Oddział Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego został laureatem tegorocznej, XV edycji Opolskiej Nagrody Jakości 2018, przyznawanej przez Opolską Izbę Gospodarczą.

Kapituła doceniła oddział za nieustanną pracę nad poprawą jakości leczenia, pracę naukową zespołu i wdrażanie innowacyjnych projektów zdrowotnych.
Nagrodę w imieniu zespołu odebrał prof. Marek Gierlotka, kierownik oddziału razem ze swoim zastępcą, dr n.med. Piotrem Feusettem, na uroczystej gali 28 września, na której obecna była także prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor UO ds. zarządzania i rozwoju.

Przypomnijmy; 1 września tego roku została utworzona Klinika Kardiologii Uniwersytetu Opolskiego na bazie istniejącego Oddziału Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Opolska Nagroda Jakości jest uznaniem dla tych, którzy w swoim codziennym działaniu stosują  metody pracy i systemy zarządzania jakością, jakie powinny stać się wzorem dla innych.

Słowo o aktywności naukowej lekarzy Oddziału Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Pod koniec sierpnia w Monachium miało miejsce największe na naszym kontynencie spotkanie kardiologów z całego świata – Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). To coroczne wydarzenie naukowe jest okazją do zaprezentowania wyników badań, zapoznania się z najnowszymi wytycznymi postępowania oraz nawiązywania międzynarodowych kontaktów. Dr n. med. Tomasz Brzostowicz, przewodniczący Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), na co dzień specjalizujący się w badaniach obrazowych serca, zaprezentował wyniki swoich badań związanych z zastosowaniem rezonansu magnetycznego w diagnostyce zapalenia mięśnia sercowego. Z kolei dr hab. Marek Gierlotka, profesor UO i kierownik Kliniki Kardiologii, przedstawił wyniki leczenia zawału serca w zależności od miejsca zamieszkania pacjenta w naszym kraju (na wsi lub w mniejszych i większych miastach).

Profesor Marek Gierlotka, obecnie przewodniczący Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji (ITKiR) PTK, podczas kongresu w Monachium został wybrany na członka zarządu Acute Cardiovascular Care Association (ACCA) ESC, czyli europejskiego odpowiednika polskiej Sekcji ITKiR. Jest to zaszczyt i wielki sukces dla polskiej, a w szczególności opolskiej kardiologii. Praca w zarządzie ACCA otwiera możliwość realizowania międzynarodowych projektów i włączenia do nich naszej kadry medyczno-naukowej. Prof. Gierlotka będzie w zarządzie odpowiedzialny za koordynację działań związanych z nauką jako współprzewodniczący Sekcji Naukowej ACCA.

Dwa tygodnie po kongresie ESC polscy kardiolodzy spotkali się w Krakowie na XXII Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nad zawartością merytoryczną programu naukowego czuwał Komitet Naukowy Konferencji PTK, którego członkiem był również prof. Gierlotka, odpowiedzialny za sesje związane z tematyką intensywnej terapii kardiologicznej.

I tu nasz zespół kardiologów zaprezentował się wyśmienicie. Już pierwszego dnia w Gazecie Konferencyjnej i na stronie FB Kongresu można było przeczytać o opolskim sukcesie w realizacji programu kompleksowej opieki specjalistycznej po zawale serca KOS-Zawał. Następnego dnia, podczas sesji poświęconej programowi, dr n. med. Piotr Feusette, zastępca kierownika oddziału, przedstawił pionierskie wyniki badań satysfakcji pacjentów pozostających pod opieką naszego zespołu KOS-Zawał. Podkreślił, że zdecydowana większość pacjentów ocenia swój stan zdrowia jako lepszy w porównaniu z okresem bezpośrednio po zawale serca oraz że program KOS-Zawał ma pozytywny wpływ na ich zdrowie. Praktycznie wszyscy podkreślali, że poprawia on poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. Uczestnicy sesji podkreślali, że organizacja KOS-Zawał w Opolu jest wizytówką programu i powinna stanowić wzór dla całej Polski.

Tego samego dnia kongresu w Krakowie odbyła się sesja, której kształt zaproponował organizatorom dr hab. Jerzy Sacha, kierownik Pracowni Hemodynamiki. Dotyczyła ona również kompleksowego podejścia, tym razem do leczenia chorych zagrożonych ostrym uszkodzeniem nerek po badaniach z zastosowaniem kontrastu (to przede wszystkim koronarografia, angioplastyka wieńcowa, ale też inne badania, wykonywane obecnie u większości chorych leczących się w Klinice Kardiologii).

Dr Sacha w swoim wykładzie przedstawił możliwości, jakimi obecnie dysponuje kardiolog interwencyjny – zabiegi implantacji stentów wieńcowych z ultraniską dawką lub nawet bez zastosowania kontrastu. Wymaga to zastosowania specjalistycznego sprzętu i odpowiedniego przygotowania, a według wstępnych wyników leczenia tą metodą pacjentów naszej Kliniki Kardiologii, zabiegi te w rękach doświadczonego operatora są bezpieczne i pozwalają uniknąć niewydolności nerek. Warto podkreślić, że dr Sacha jest jednym z najbardziej doświadczonych kardiologów inwazyjnych w tego rodzaju zabiegach. W sesji tej ponadto dzielili się wiedzą Piotr Feusette oraz specjaliści ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Podczas kongresu PTK prof. Gierlotka przewodniczył czterem sesjom naukowym, wygłosił pięć wykładów związanych tematycznie z intensywną terapią kardiologiczną (zawał serca, wstrząs kardiogenny, ostra niewydolność serca), będąc jednocześnie autorem i współautorem 14 doniesień zjazdowych o wynikach badań naukowych, które przedstawiono podczas konferencji. Na uwagę zasługuje sesja specjalna o ostrej niewydolności serca, na którą z wykładem o mechanicznym wspomaganiu krążenia zaproszono Przewodniczącą Acute Cardiovascular Care Association ESC, dr Susannę Price z Londynu oraz prezesa PTK, prof. Piotra Ponikowskiego z Wrocławia. W tak doborowym towarzystwie prof. Gierlotka reprezentował naszą Klinikę Kardiologii i przedstawił polskie doświadczenia w leczeniu ostrej niewydolności serca u chorych z zawałem serca. Wykorzystał przy tym do analiz dane z Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS, którego jest współtwórcą, obok prof. Lecha Polońskiego i Prof. Mariusza Gąsiora z SCCS z Zabrza, obecnego Kierownika Rejestru.

Dr Susanna Price, przewodnicząca ACCA, przyjęła zaproszenie i weźmie udział w VII Konferencji i Warsztatach Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK, jakie odbędą się w przyszłym roku w kwietniu w domEXPO w Opolu.

W ostatnich dniach dwaj nasi kardiolodzy, dr Przemysław Lipski i doc. Jerzy Sacha pojechali zaprezentować wyniki swoich badań na największej konferencji kardiologów inwazyjnych - Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) w San Diego w Kalifornii.

Natomiast 27 września, podczas VI Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych z Lipidologią w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, prezentowali przypadki kliniczne, wygłaszali wykłady i dyskutowali z zaproszonymi gośćmi dr n. med. Piotr Feusette wraz z kardiologami dr n. med. Piotrem Wittkiem i dr Wojciechem Milejskim oraz rezydentami dr Natalią Wężyk-Wylęgałą i dr Urszulą Zamelską. 13 października na spotkaniu naukowym w Katowicach dr Joanna Płonka przedstawi, wspólnie z dr Jarosławem Bugajskim, doświadczenia Kliniki Kardiologii w Opolu w leczeniu chorych z ciężką niewydolnością serca.

5
5
5
5
5
6
.