Dodatkowy nabór na studia (wolne miejsca) II tura

Rejestracja kandydatów będzie trwała do czasu wypełnienia limitów przyjęć, ale nie dłużej niż do 27 wrześnie 2019 r.

Kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty, składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej i zostaje wpisany na listę studentów. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów.

Lista kierunków będzie się zmieniać w miarę zapełniania limitu przyjęć lub pojawienia się wolnych miejsc. Proszę uważnie śledzić zmiany na tej liście!


Studia stacjonarne I. stopnia i jednolite magisterskie


Informacje o dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne II. stopnia oraz na studia niestacjonarne są umieszczone na stronach poszczególnych kierunków.

Wykaz aktualnych ofert można sprawdzić:

.