Santander Universidades

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Santander Universidades

Santander Universidades jest jednym z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander. Z programu korzystają studenci z niemal 1000 uczelni na całym świecie, w tym ponad 50 w Polsce.
Tylko w 2017 roku wsparcie uzyskało:

39 069 w 18 krajach
2 806 w Polsce


Korzyści dla uczelni:
  • wsparcie konferencji, badań i projektów lokalnych i międzynarodowych
  • wsparcie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności w środowisku akademickim
  • umiędzynarodowienie edukacji poprzez stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy z najlepszymi uniwersytetami z różnych krajów
  • wsparcie studentów w wejściu na rynek pracy poprzez programy stażowe i zatrudnianie absolwentów
Korzyści dla studentów:
  • stypendia krajowe i zagraniczne na najlepszych uczelniach z całego świata
  • udział w konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach organizowanych w Polsce
  • wsparcie najlepszych pomysłów i stowarzyszeń studenckich
  • możliwość odbycia staży i praktyk w Santander Bank Polska

Więcej o programie Santander Universidades - TUTAJ
Aktualne oferty praktyk i staży - TUTAJFot: Freepik by Javi_indy

.