Osoby z głosem doradczym w Senacie UO

1.

mgr Zbigniew BUDZISZEWSKI

kanclerz UO

2.

mgr Konstanty GAJDA

kwestor UO

3.

mgr Danuta SZEWCZYK-KŁOS

dyrektor Biblioteki

4.

mgr Bożena PYTEL-MIELNIK

kierownik Dz. Spraw Pracowniczych

5.

mgr Jolanta SOBOŃ

audytor wewnętrzny

6.

dr Barbara DAWIDOWSKA-MARYNOWICZ

prezes KU ZNP

7.

mgr Stanisław TOMCZYK

przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”

7.

dr Dušan BOGDANOV

przedstawiciel Rady UO

.