Asystenta w Instytucie Matematyki i Informatyki w Zakładzie Informatyki

Konkurs
Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta

w Instytucie Matematyki i Informatyki w Zakładzie Informatyki

Zainteresowane osoby proszone są o składanie w sekretariacie Instytutu Matematyki
i Informatyki następujących dokumentów:
  • 1- podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
  • 2- życiorys,
  • 3- odpis dyplomu ukończeniu studiów magisterskich,
  • 4- wykaz publikacji,
  • 5- kwestionariusz osobowy,
  • 6- list referencyjny.
Warunkiem zatrudnienia jest spełnienie wymagań ustawowych oraz znajomość języka
polskiego w mowie.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Preferowane będą osoby, które:
  • 1- posiadają dorobek naukowy z zakresu informatyki wskazujący na możliwość szybkiego uzyskania awansu naukowego,
  • 2- posiadają doświadczenie w nauczaniu na kierunku informatyka, ze szczególnym uwzględnieniem języków programowania, rozproszonych baz danych lub grafiki komputerowej,
  • 3- posiadają doświadczenie badawcze we współpracy międzynarodowej,
  • 4- są dyspozycyjne.
Dodatkowym atutem będzie udokumentowanie praktycznych umiejętności w zakresie
zainteresowań naukowych kandydata.

Termin składania podań upływa trzy tygodnie od daty ogłoszenia, to jest 4 lipca 2014.

.