Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Dzień adaptacyjny:
30 września 2019 r. 

Inauguracja roku:
04 października 2019 r.

Święto Uniwersytetu:
10 marca 2020 r.

Semestr zimowy

01.10.2019 - 27.01.2020
okres zajęć dydaktycznych

23.12.2019 - 06.01.2020
przerwa świąteczna

28.01.2020 - 10.02.2020
sesja egzaminacyjna, w tym:
28.01.2020 - egzamin z języka obcego

11.02.2020 - 17.02.2020
zimowa sesja poprawkowa

18.02.2020 - 28.02.2020
przerwa międzysemestralna

Do 02.03.2020 r. - termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego.

Semestr letni

01.03.2020 - 30.09.2020
okres zajęć dydaktycznych

09.04.2020 - 14.04.2020
przerwa świąteczna

12.06.2020
dzień wolny od zajęć

22.06.2020 - 31.07.2020
sesja egzaminacyjna, w tym:
22.06 - 23.06.2020 egzamin z języka obcego

01.08.2020 - 31.08.2020 - przerwa wakacyjna 

01.09.2020 - 30.09.2020
sesja poprawkowa, w tym:
01.09.2020 - 02.09.2020 egzamin poprawkowy z języka obcego

30.09.2020 r. - 15.10.2020 r. - termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2019/2020.


W dniu Inauguracji oraz Święta Uniwersytetu przewidywane są godziny rektorskie.

1. Termin Piastonaliów zostanie ustalony w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: wtorek i środa.

2. Liczba poszczególnych dni tygodnia w semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2019/2020:

  • w semestrze zimowym:
Poniedziałek - 13
Wtorek - 15
Środa - 15
Czwartek -  15
Piątek - 14

  • w semestrze letnim
Poniedziałek - 15
Wtorek - 14
Środa - 15
Czwartek -  14
Piątek - 13

Dziekani zobowiązani są do ustalenia terminów zajęć tak, aby zajęcia z poszczególnych przedmiotów zostały zrealizowane zgodnie z planem studiów.


.