Grand Prix Młodych Badaczy sojuszu FORTHEM

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Grand Prix Młodych Badaczy sojuszu FORTHEM

Jesteś doktorantem lub świeżo upieczonym doktorem? Weź udział w Grand Prix Młodych Badaczy 2024 organizowanym przez uniwersytety Sojuszu FORTHEM! Finały krajowe Grand Prix odbędą się w pięciu uniwersytetach Sojuszu we wrześniu i październiku, a wielki finał 6 listopada 2024 r. w Kristiansand w Norwegii.

Grand Prix Młodych Badaczy to nowe działanie uczelni współpracujących w ramach FORTHEM. Jego celem jest przeszkolenie młodych badaczy – studentów studiów doktoranckich oraz świeżo upieczonych doktorów – w zakresie umiejętności upowszechniania i prezentowania wyników prowadzonych przez nich badań do odbiorców spoza środowiska akademickiego.

W tym roku pięć uczelni Sojuszu (Uniwersytet Opolski, Johannes Gutenberg Universität Mainz z Niemiec, Jyväskylän yliopisto z Finlandii, Latvijas Universitāte z Łotwy oraz Universitetet i Agder z Norwegii) zorganizują własne, krajowe konkursy we wrześniu i październiku. W listopadzie, po dwóch laureatów każdego z krajowych finałów, weźmie udział w finale FORTHEM w Kristiansand w Norwegii.

Dlaczego warto?
Udział w Grand Prix Młodych Badaczy to doskonały kurs komunikacji. Jego uczestnicy dowiedzą się, jak najefektywniej omawiać i upowszechniać prowadzone przez siebie badania i jak o nich komunikować, np. szerokiej publiczności na profesjonalnych scenach czy w mediach.

Zadaniem uczestników Grand Prix będzie przygotowanie krótkiej, 4-minutowej prezentacji na wybrany przez siebie temat badań własnych. Dwie najlepsze osoby z każdej z uczelni dostaną przepustkę do wielkiego finału międzynarodowego. Wystąpienia oceniać będzie publiczność oraz panel sędziowski.

Kto może wziąć udział?
W Grand Prix Młodych Badaczy mogą wziąć udział wszyscy doktoranci Uniwersytetu w Agder, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Łotewskiego, Uniwersytetu w Jyvaskyla i Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji. Na Uniwersytecie Opolskim do udziału mogą też zostać dopuszczone osoby, które nie później, niż 5 lat temu obroniły prace doktorskie.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie, będą mogły wiosną i wczesną jesienią 2024 r. skorzystać z kursu szkoleniowego. Składa się z on trzech obowiązkowych sesji, indywidualnej obserwacji pomiędzy sesjami oraz udziału w finale uniwersyteckim. Uczestnicy projektu dowiedzą się m.in., jak konstruować przekaz, jak przygotować dynamiczną i ciekawą prezentację oraz odbędą praktyczne zajęcia z emisji głosu i artykulacji.

Jak aplikować?
Napisz krótki tekst, zawierający maksymalnie 150 słów, który opisuje, nad czym pracujesz badawczo. Opis zamieść w formularzu zgłoszeniowym dostępnym TUTAJ i prześlij formularz zgodnie z zawartą w nim instrukcją.
Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2024 r.
Masz pytania? Skontaktuj się z dr Wojciechem Opiołą, osobą odpowiedzialną za to zadanie na UO: wopiola@uni.opole.pl

.