Policyjny „Escape truck” stanie na kampusie UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Policyjny „Escape truck” stanie na kampusie UO

19 maja 2024 r. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu organizuje wydarzenie dotyczące przeciwdziałania handlowi ludźmi z wykorzystaniem "Escape truck-a".

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 19 maja 2024 r., w godz. 10.00-18.00 na kampusie UO – parking przy budynku UO na ul. Oleskiej 48.

Escape truck to pojazd ewakuacyjny/pokój zagadek, z którego wyjście odbywa się poprzez rozwiązanie zagadek/zadań wymagających współpracy w grupie i logicznego myślenia. Jest inicjatywą holenderskiej Fundacji Reshape i powstał przy wsparciu finansowym holenderskiej policji oraz Ambasady Królestwa Niderlandow w Polsce. Projekt został zainicjowany w Polsce w 2023 r. przy ścisłej współpracy z Centrum Badań nad Handlem Ludźmi Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polską Policja i Strażą Graniczną.

Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społeczeństwa i wsparcie wysiłków organów ścigania w walce z handlem ludźmi. Scenariusz do zagadek, jakie trzeba rozwiązać w escape-trucku, powstał na podstawie realnych modus operandi przygotowanych przez funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji oraz Straży Granicznej. Pomieszczenia w pojeździe zostały tak przygotowane, aby odzwierciedlały bardzo trudne warunki życia ofiar handlu ludźmi, uświadamiając ich cierpienie i traumę.

Z uwagi na poruszaną tematykę oraz efekty specjalne (tj. dźwięk, zapach) zastosowane w trucku, grupą docelową akcji profilaktycznej stanowić powinny osoby, które ukończyły 16 lat.


PLAKAT
.