Konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego

Wymiar etatu: 2 x pełny etat.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane medyczne lub pokrewne (pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, psychologia itp.) lub informatyczno-administracyjne,
 • doświadczenie o podobnym profilu min. 2 lata,
 • umiejętność obsługi urządzeń medycznych,
 • umiejętność obsługi sprzętu dydaktycznego,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office), baz danych oraz urządzeń biurowych (praca administracyjna),
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość na nowe rozwiązania technologiczne i dydaktyczne,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • rzetelność , sumienność i pozytywne nastawienie,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Podstawowy zakres obowiązków:

 • uczestniczenie w realizacji zadań wynikających z Projektu, a w szczególności związanych z realizacją programu wyposażenia, ewidencją zakupów, organizacją szkoleń, rozliczeń kosztów Projektu,
 • uczestniczenie w realizacji Programu Rozwoju Kształcenia Symulacyjnego na Uniwersytecie Opolskim,
 • przygotowywanie sprzętu przed zajęciami, sprawdzenie kompletności oraz sprawności zestawów i urządzeń,
 • ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć symulacyjnych, porządkowanie sal po zakończonych zajęciach,
 • nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, urządzeń medycznych i drobnego sprzętu medycznego,
 • stała dbałość o wyposażenie WCSM,
 • obsługa techniczna sprzętu audio-wideo, oprogramowania symulatorów medycznych w trakcie zajęć symulacyjnych,
 • wsparcie techniczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej,
 • koordynacja harmonogramu zajęć pod względem dostępności pracowni,
 • zabezpieczanie i gospodarowanie materiałami zużywalnymi w procesie kształcenia,
 • współpraca przy koordynacji Programu Pacjent Standaryzowany,
 • praca administracyjna.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni (do pobrania na stronie www.uni.opole.pl – pracownik – dokumenty do pobrania).
 3. Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania.

Dokumenty należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do 14.01.2022 r. na adres: Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, z dopiskiem „konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej”.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696)

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.