Referent/Specjalista w Biurze Nauki i Obsługi Projektów Uniwersytetu Opolskiego

Aktualizacja: 31.12.2021 r.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania:

 1. preferowane wykształcenie wyższe,
 2. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum poziom zaawansowany), znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 3. znajomość języka polskiego (potwierdzenie znajomości języka na poziomie C2 lub język ojczysty),
 4. znajomość obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel.

Idealnego kandydata powinny cechować:

Zdolności organizacyjne, operatywność, dokładność, samodzielność, sumienność, terminowość, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, odporność na stres, umiejętność skutecznej realizacji kilku zadań jednocześnie.

Do podstawowych obowiązków należeć będzie kompleksowa obsługa Programu Erasmus+ oraz innych form wymiany międzynarodowej, m.in.:

 • bieżąca obsługa mobilności,
 • działalność promująca uczestnictwo w Programie Erasmus+ oraz innych prowadzonych projektach międzynarodowych,
 • organizacja warsztatów, spotkań informacyjnych, wydarzeń o charakterze integracyjnym,
 • wsparcie procesu współpracy z uczelniami/ instytucjami zagranicznymi,
 • obsługa mediów społecznościowych i strony internetowej,
 • przygotowanie raportów i rozliczeń finansowych.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej instytucji;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • świadczenia socjalne;
 • planowane zatrudnienie od stycznia/lutego 2022 r.

Wymagane dokumenty:

 1. CV, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny,
 3. odpisy dokumentów potwierdzające wykształcenie, mile widziane referencje,
 4. oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r. w Zespole ds. mobilności międzynarodowej Biura Nauki i Obsługi Projektów Uniwersytetu Opolskiego, D.S. Kmicic, ul. Grunwaldzka 31, 45-054 Opole (parter).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1696)

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

.