Konkurs na stanowisko samodzielny referent w obszarze praktyk studenckich w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich

Konkurs  na stanowisko samodzielny referent w obszarze praktyk studenckich  w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich.

Wymiar etatu: 1 pełny etat (1 stanowisko)

Wymagania:
  • wykształcenie wyższe w zakresie fizjoterapii
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się  w edytorach tekstowych
  • komunikatywność,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej

Wymagane dokumenty:
  • podanie oraz kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony: www.uni.opole.pl z zakładki pracownik dokumenty do pobrania),
  • odpisy dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie

należy składać w Biurze Spraw Pracowniczych, Uniwersytet Opolski w Opolu, Pl. Kopernika 11a, Collegium Minus pok. 6 w terminie do   24 września 2021 r.

Zakres obowiązków:
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z organizacją realizacją i rozliczeniem praktyk zawodowych oraz zajęć klinicznych realizowanych  w ramach kierunków prowadzonych na UO,
  • współpraca z koordynatorami kierunków w zakresie realizacji praktyk zawodowych przez studentów
  • przygotowanie i prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych
  • sporządzanie harmonogramu praktyk i współpraca z jednostkami, w których realizowane  są praktyki

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowę tylko wybranych kandydatów lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696).


.