Konkurs na stanowisko technika w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Praca: Technik w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Uniwersytet Opolski ogłasza konkurs na stanowisko technika w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Wymiar etatu : 1 pełny etat (1 stanowisko)

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Doświadczenie w wykonywaniu prac laboratoryjnych,
 3. Zrealizowane praktyki/staż w ośrodku o działalności chemicznej lub biotechnologicznej,
 4. Znajomość analityki laboratoryjnej i doświadczenie w obsłudze urządzeń laboratoryjnych, w tym: suszarka próżniowa, wagosuszarka, spektrofotometry UV/VIS, spektrofluorymetr itp.,
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office) oraz urządzeń biurowych,
 6. Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,

Kandydata powinno cechować:
Dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, kreatywność, chęć podnoszenia kwalifikacji, sumienność, terminowość i dyspozycyjność, umiejętność pracy w grupie.


Opis stanowiska:
 1. Wsparcie techniczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w laboratoriach i pracowniach Instytutu;
 2. Wsparcie techniczne osób zajmujących się badaniami naukowymi w Instytucie;
 3. Obsługa urządzeń laboratoryjnych będących na wyposażeniu Instytutu;
 4. Zabezpieczanie i gospodarowanie materiałami zużywalnymi w tym odczynnikami na potrzeby prowadzonych badań naukowych;
 5. Dbanie o porządek w laboratoriach i pracowniach.


Oferujemy:
 1. Ciekawą pracę w stabilnej instytucji
 2. Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – docelowo na czas nieokreślony;
 3. Świadczenia socjalne;
 4. Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:
 1. Podanie oraz kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony: www. uni.opole.pl z zakładki pracownik dokumenty do pobrania)
 2. Odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i umiejętności
 3. CV wraz ze zdjęciem oraz dokładny opis przebiegu wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
 4. List motywacyjny.

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2021 r. w Biurze Spraw Pracowniczych pokój nr 6, Collegium Minus, 45-040 Opole, Plac Kopernika 11A.

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowę tylko wybranych kandydatów lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696).
Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).


.