Konkurs na stanowisko referent/specjalista ds. administracyjnych i technicznych w Biurze Infrastruktury Uniwersytetu Opolskiego

Wymiar etatu : 1 pełny etat (1 stanowisko)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • doświadczenie zawodowe min. 3 lata,
 • samodzielność, dokładność, systematyczność oraz dobra organizacja pracy,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office) oraz urządzeń biurowych,
 • rzetelność, sumienność i dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Podstawowy zakres obowiązków

 • współpraca z Biurem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania postępowań przetargowych,
 • obsługa systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń obiektów UO,
 • sporządzanie dokumentacji do postępowań przetargowych,
 • bieżąca realizacja zadań realizowanych przez Biuro Infrastruktury.

Wymagane dokumenty:

 • podanie oraz kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony: www. uni.opole.pl z zakładki pracownik dokumenty do pobrania),
 • odpisy dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie należy składać w Biurze Spraw Pracowniczych, Uniwersytet Opolski w Opolu, Pl. Kopernika 11a, Collegium Minus pok. 6 w terminie do 30 sierpnia 2021 r. (z zaznaczeniem na kopercie „referent/specjalista BI”) lub pocztą.

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowę tylko wybranych kandydatów lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.