Konkurs na stanowisko technika na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego

Konkurs na stanowisko technika na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego

Wymiar etatu : 1 pełny etat (1 stanowisko)

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,

 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata,

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office) oraz urządzeń biurowych

 • rzetelność, sumienność i dyspozycyjność,

 • umiejętność pracy w zespole.

Podstawowy zakres obowiązków

 • wsparcie techniczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w laboratoriach i pracowniach kierunków Kosmetologii, Dietetyki i Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu,

 • zabezpieczanie i gospodarowanie materiałami zużywalnymi w procesie kształcenia,

 • wypełnianie zadań związanych z planowaniem i realizacją zamówień dla pracowni ww. kierunków oraz opisywaniem faktur dotyczących zamówień dydaktycznych na te pracownie,

 • stała dbałość o wyposażenie pracowni laboratoryjnych ww. kierunków,

 • wsparcie techniczne osób zajmujących się badaniami naukowymi w Instytucie Nauk o Zdrowiu.


Wymagane dokumenty:

 • podanie oraz kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony: www. uni.opole.pl z zakładki pracownik dokumenty do pobrania)

 • odpisy dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie należy składać w Biurze Spraw Pracowniczych, Uniwersytet Opolski w Opolu, Pl. Kopernika 11a, Collegium Minus pok. 6 w terminie do 30 sierpnia 2021 (z zaznaczeniem na kopercie „Technik”) lub pocztą.

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowę tylko wybranych kandydatów lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.