176 tys. zł dofinansowania na rzecz obsługi zagranicznych studentów UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: 176 tys. zł dofinansowania na rzecz obsługi zagranicznych studentów UO

Uniwersytet Opolski otrzymał dofinansowanie w wysokości 176 tys. zł na realizację projektu UO for International Students – budowanie potencjału w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów Uniwersytetu Opolskiego w ramach programu „Welcome to Poland”.

Program ten cieszy się dużym zainteresowanej wśród instytucji szkolnictwa wyższego - w ramach naboru złożono 181 wniosków. NAWA przyznała środki finansowe na realizację 39 projektów.

Głównym celem programu jest umiędzynarodowienie polskich uczelni poprzez działania dotyczące jakości przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów oraz kadry naukowej z zagranicy, a także promocja uczelni na arenie międzynarodowej. W ramach realizacji projektu planuje się wdrożenie na UO następujących działań:

1.    Uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego Welcome Centre;

2.    Organizacja warsztatów dotyczących języka polskiego dla studentów;

3.    Organizacja warsztatów dotyczących kompetencji międzykulturowych dla studentów;

4.    Organizacja „Mentor Program”;

5.    Opracowanie, tłumaczenie i druk przewodników po miasteczku akademickim i Opolu;

6.    Stworzenie pakietów powitalnych dla studentów zagranicznych UO;

7.    Stworzenie filmu promocyjnego prezentującego sylwetki studentów zagranicznych i warunków studiowania;

8.    Organizacja wydarzenia Virtual Open Days at UO.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby UO związane z usprawnieniem pracy uczelni gdy chodzi o przyjmowanie studentów z zagranicy, których rokrocznie przybywa.

Warto przypomnieć, że Uniwersytet Opolski w 2019 r. znalazł  się na 11. miejscu wśród polskich instytucji szkolnictwa wyższego z najwyższą liczbą międzynarodowych studentów, których liczba wyniosła wówczas 774 osoby.

W roku akademickim 2020/2021 przyjęto aż 386 studentów z zagranicy. W związku z rosnącym zainteresowaniem zagranicznych studentów podjęciem kształcenia na UO, istotną kwestią wydaje się zapewnianie wszystkim członkom społeczności akademickiej równego dostępu do informacji, kompleksowej obsługi i wsparcia pod kątem prawnym, medycznym, adaptacyjnym oraz związanym z zakwaterowaniem. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy integracji studentów zagranicznych ze studentami z Polski, usprawnienie procesu rekrutacji oraz adaptacji studentów z zagranicy w Polsce.

Istotne będzie także przeprowadzenie warsztatów dla studentów z zakresu kultury i języka polskiego oraz w obszarze kompetencji międzykulturowych. Planowane jest również  wzmocnienie działań związanych z promocją UO na arenie międzynarodowej.

Za realizację projektu odpowiedzialny jest Zespół ds. Studentów Zagranicznych Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich; jego koordynatorką jest mgr Iryna Shvets. Realizacja zadań przewidziana jest na okres od czerwca 2021  do końca maja 2023 roku.

.