Europejska nagroda dla programu studiów Politologia - Global Studies na Uniwersytecie Opolskim

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Europejska nagroda dla programu studiów Politologia  - Global Studies na Uniwersytecie Opolskim

Na zdjęciu: dr Bartosz Maziarz, Izabela Żbikowska (HumanDoc), prof. Adam Drosik, prof. Kamil Minkner, dr Grzegorz Haber

Global Education Network Europe przyznał główną nagrodę w konkursie dotyczącym inicjatyw podejmujących problematykę edukacji globalnej dla projektu „Wprowadzenie edukacji globalnej do systemu kształcenia studentów dziennikarstwa i politologii”, przygotowanego wspólnie przez Fundację HumanDoc oraz Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego.

Uroczyste wręczenie nagród - niestety ze względów na pandemię choroby COVID-19 w formie online - odbyło się 19 maja 2021 r.

Projekt „Wprowadzenie edukacji globalnej do systemu kształcenia studentów dziennikarstwa i politologii” współfinansowany był ze środków programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ramach projektu przygotowane zostały specjalności Global Studies na kierunku Politologia oraz Film i komunikacja w globalnym świecie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także multimedialny nowoczesny podręcznik akademicki „Wprowadzenie do Global Studies” (dostępny pod adresem: http://globalstudies.humandoc.pl/).

W zespole realizującym projekt pracowali prof. Kamil Minkner, prof. Adam Drosik, dr Grzegorz Haber, dr Bartosz Maziarz i mgr Sabina Baraniewicz-Kotasińska.

Global Education Network Europe (GENE) to powstała w 2001 r. europejska organizacja tworząca sieć ministerstw i agencji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki, finansowanie oraz wspieranie w zakresie edukacji globalnej na poziomie krajowym. Obecnie GENE zrzesza ponad 60 podmiotów z 25 krajów. Polskimi przedstawicielami w GENE są Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I to właśnie MSZ nominował wspólny projekt Fundacji HumanDoc oraz Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego do nagrody w 2021 roku.

- Specjalność Global Studies przygotowana została w oparciu o najlepsze światowe wzorce z zakresu edukacji globalnej. W ramach studiów studenci poruszają zagadnienia odnoszące się m.in. do koncepcji rozwoju globalnego, w tym trendów i megatrendów w globalnym świecie, zrównoważonego rozwoju oraz polityki ekologicznej, praw człowieka czy problemów dotyczących żywności i wody w XXI wieku. Uzupełnieniem programu są kursy poświęcone regionalnym case study, gdzie analizowane są przypadki dotyczące Afryki, Bliskiego Wschodu czy Ameryki Łacińskiej - mówi prof. Adam Drosik, dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej.

Program specjalności Global Studies realizowany jest od roku akademickiego 2019/2020. Obecnie trwa rekrutacja na kolejny nabór. Warto podkreślić, iż specjalność Global Studies została także wyróżniona certyfikatem Studia z Przyszłością.

Materiał: WNoPiKS

.