Konkurs na stanowisko referenta/specjalisty ds. kadrowych w Biurze Spraw Pracowniczych

Uniwersytet Opolsko ogłasza konkurs na stanowisko referenta/specjalisty ds. kadrowych w Biurze Spraw Pracowniczych.

Wymiar zatrudnienia: 1 pełny etat.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne lub ekonomiczne),
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw kadrowych,
 • bardzo dobra znajomość kodeksu pracy i ustaw dot. prawa pracy,
 • znajomość obsługi komputera, w tym programu PŁATNIK i EXCEL,
 • zdolność do szybkiego uczenia się,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość przepisów dot. prawa pracy,
 •  znajomość przepisów dot. spraw socjalnych pracowników, w tym podatków,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • znajomość elektronicznego obiegu dokumentów.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

 • kompleksowa obsługa pracowników od przyjęcia wniosku o zatrudnienie, przez prowadzenie obsługi dokumentów wynikających ze stosunku pracy, aż po zwolnienie z pracy,
 • załatwianie spraw socjalnych pracowników, w tym naliczanie podatku,
 • wprowadzanie danych do systemów obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony www , folder: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania),
 3. Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie pracy w kadrach.

Termin składania podań: 07 maja 2021 r.

Miejsce składania dokumentów: Biuro Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego pok. 6 Collegium Minus Opole, Pl. Kopernika 11A lub pocztą z dopiskiem „zatrudnienie - kadry”.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do wybrania tylko odpowiadających wymaganiom ofert i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Konkurs może pozostać nierozstrzygnięty.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.