Konkurs na stanowisko technika laboratoryjnego na kierunek farmacja

Wymiar etatu: 1 pełny etat

Wymagania

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe – preferowane technik farmaceutyczny lub wykształcenie chemiczne.

 • Umiejętności:
  • obsługa komputera (Microsoft Office),
  • obsługa podstawowego sprzętu laboratoryjnego.
 • Kompetencje:
  • zdolność do adaptacji nowych rozwiązań technicznych i dydaktycznych,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • obowiązkowość,
  • odpowiedzialność.

Zakres obowiązków

 • Opieka nad laboratoriami dydaktycznymi nakierowanymi na kształcenie studentów kierunku Farmacja w tym:
  •  przygotowanie laboratorium do zajęć i porządkowanie po zajęciach,
  • ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu,
  • ocena stanu stosowanych surowców i odczynników,
  • przygotowanie odczynników do zajęć,
  • gospodarowanie odpadami,
  • realizacja zakupów wyposażenia laboratorium.
 • Dodatkowy zakres obowiązków polega na okresowym zadaniach przydzielanych przez dziekana lub koordynatora kierunku związanych z funkcjonowaniem i realizacją zajęć dydaktycznych.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o zatrudnienie.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni (do pobrania na stronie www.uni.opole.pl – pracownik – dokumenty do pobrania).
 3. Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania.

Dokumenty należy składać w Biurze Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego (pok. nr 6) w Opolu, Pl. Kopernika 11a (Collegium Minus) w godzinach: 8.00-15.00 lub przesłać na podany adres  w terminie do 2 kwietnia 2021 r.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.