Katedra Języka Angielskiego Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym

Katedra Języka Angielskiego Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym na pół etatu w roku akademickim 2021/2022. Po tym okresie będzie można wziąć udział w konkursie na pełnoetatowe stanowisko badawczo-dydaktyczne.

 

Kandydat powinien posiadać:

 1. stopień magistra filologii angielskiej (lub analogiczny, np. zdobyty na uczelni zagranicznej);
 2. dorobek naukowy z zakresu językoznawstwa, szczególnie analizy dyskursu, pragmatyki, stylistyki, z elementami medioznawstwa i komunikacji publicznej;
 3. udokumentowane doświadczenie w dydaktyce akademickiej w języku angielskim (poziom B2-C2), w tym z użyciem technik kształcenia na odległość.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 1. zaawansowane studia doktoranckie w dyscyplinie językoznawstwo;
 2. udział w konferencjach naukowych;
 3. udział w projektach naukowych lub dydaktycznych (typ wykonywanych działań);
 4. mobilność zagraniczna lub współpraca z ośrodkami zagranicznymi;
 5. ukończenie szkoleń lub warsztatów podnoszących umiejętności badawcze;
 6. znajomość innych języków obcych.

 

Wymagane dokumenty

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 2. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 3. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia i kształcenia (studia doktoranckie),
 4. wykaz publikacji, konferencji, szkoleń i doświadczenia dydaktycznego i współpracy zagranicznej,
 5. kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania

 

Dokumenty należy składać w terminie do 18 czerwca 2021 r.

Uniwersytet Opolski

Sekretariat Instytutu Językoznawstwa

45-040 Opole  

pl. Kopernika 11  p. 203

 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Katedry Języka Angielskiego dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska, prof. UO molekk@uni.opole.pl

.