Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta / specjalistę ds. księgowości i podatku VAT

Wymagania obligatoryjne :

 • Wykształcenie minimum średnie z maturą;
 • Dobra umiejętność sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych takich jak: Word, Excel;
 • Umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole, pod presją czasu;
 • Umiejętność pozyskiwania wiedzy, dokładność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 • Wiedza w zakresie przepisów ustawy o VAT i rachunkowości;

Wymagania fakultatywne :

 • Umiejętności stosowania przepisów ustawy o VAT i rachunkowości;
 • Doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT i wypełnianiu deklaracji VAT;
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne będzie dodatkowym atutem.

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in.:

 • Naliczanie i rozliczanie należnego i naliczonego podatku VAT;
 • Bieżąca analiza dokumentacji finansowej pod kontem rozliczeń VAT;
 • Bieżąca analiza i uzgadnianie rejestrów VAT;
 • Sporządzanie deklaracji VAT i plików JPK;
 • Dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych, również w walutach obcych;
 • Dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych dotyczących magazynu wydawnictw;
 • Analiza i windykacja grupy rozrachunków;
 • Obsługa systemu finansowo-księgowego, programu „Fakturowanie”.

Oferujemy :

 • Pracę w stabilnej instytucji;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Świadczenia socjalne;
 • Możliwe zatrudnienie niezwłoczne.

Wymagane dokumenty :

 • Kwestionariusz osobowy;
 • List motywacyjny;
 • Odpisy dokumentów (w tym kopie dyplomów), potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia, kursy, itp.;
 • Referencje;
 • Oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2021 r. w  Sekretariacie Głównego Księgowego Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, pl. M. Kopernika 11a, 45-040 Opole, w pokoju nr 21 (II piętro).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty, w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu przed wskazanym terminem.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”. (Dz. U. z 2018, poz.1000)

.