Konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej

Konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej w innowacyjnym Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego

Wymiar etatu : 1 pełny etat (1 stanowisko)

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie – preferowane wykształcenie z grupy kierunków medycznych,
 • doświadczenie zawodowe min. 5 lat,
 • umiejętność obsługi sprzętu dydaktycznego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office) oraz urządzeń biurowych, umiejętność archiwizacji danych obrazowych,
 • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowniach symulacji medycznej,
 • gotowość do nauki obsługi urządzeń medycznych,
 • otwartość na nowe rozwiązania technologiczne i dydaktyczne,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • rzetelność , sumienność i dyspozycyjność,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność pracy w zespole.

Podstawowy zakres obowiązków

 • wypełnianie zadań związanych z planowaniem i realizacją zamówień do prowadzenia procesu dydaktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu, ewidencją zakupów, organizacją szkoleń,
 • przygotowywanie sprzętu przed zajęciami, sprawdzenie kompletności oraz sprawności zestawów i urządzeń,
 • ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć symulacyjnych, porządkowanie sal po zakończonych zajęciach,
 • nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, urządzeń medycznych
  i drobnego sprzętu medycznego,
 • stała dbałość o wyposażenie w Innowacyjnym Centrum Symulacji Medycznej,
 • obsługa techniczna sprzętu audio-wideo, oprogramowania symulatorów medycznych
  w trakcie zajęć symulacyjnych,
 • wsparcie techniczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Innowacyjnym Centrum Symulacji Medycznej,
 • koordynacja harmonogramu zajęć pod względem dostępności pracowni,
 • zabezpieczanie i gospodarowanie materiałami zużywalnymi w procesie kształcenia.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie oraz kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( do pobrania ze strony: www. uni.opole.pl z zakładki pracownik dokumenty do pobrania)
 • odpisy dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie należy składać w Biurze Spraw Pracowniczych, Uniwersytet Opolski w Opolu, Pl. Kopernika 11a, Collegium Minus pok. 6 w terminie do 15 stycznia  2021 (z zaznaczeniem na kopercie „Technik symulacji medycznej”) lub pocztą.

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowę tylko wybranych kandydatów lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

 

.