Konkurs na stanowisko skanerzysty/skanerzystki w pracowni digitalizacji zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego

Wymiar etatu – 1 pełny etat

Wymagania:

 • Dobra znajomość obsługi systemu Windows 10 oraz pakietu Office (Word, Excel);
 • Dobra organizacja pracy, komunikatywność, odporność na presję czasu;
 • Dokładność, sumienność, skrupulatność, cierpliwość, kultura osobista.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Praca z programami OCR (typu Fine Reader).

Podstawowe obowiązki osoby zatrudnionej na ww. stanowisku:

 • skanowanie dokumentów,
 • obróbka dokumentów do różnych formatów (JPG, PDF, tekstowe),
 • opisywanie zeskanowanych plików wg opracowanego i wdrożonego systemu w BUO,
 • sporządzanie  metadanych do zdigitalizowanych dokumentów.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – docelowo na czas nieokreślony;
 • Świadczenia socjalne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie o zatrudnienie

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.uni.opole.pl – pracownik – dokumenty do pobrania)

3. Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20.01.2021 r. pocztą na adres: Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole lub osobiście na podany adres w godz. 8.00 – 15.00; z dopiskiem „konkurs na stanowisko w Bibliotece”.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.