„Uniwersytet Opolski uczelnia (bardzo!) dostępna” – realizujemy projekt wart 4 mln zł

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: „Uniwersytet Opolski uczelnia (bardzo!) dostępna” – realizujemy projekt wart 4 mln zł

Na zdjęciu: Podjazd dla niepełnosprawnych przy Collegium Civitas

Uniwersytet Opolski w ramach naboru ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) zrealizuje wart prawie 4 mln złotych projekt "Uniwersytet Opolski uczelnia (bardzo!) dostępna". Ma on ułatwić funkcjonowanie na uczelni osobom z niepełnosprawnościami.

Założeniem projektu jest zapewnienie studentom Uniwersytetu Opolskiego szeroko rozumianej dostępności, czemu ma służyć m.in. remont uczelnianej infrastruktury, ale także podniesienie kompetencji kadry uczelni na wszystkich poziomach (wykładowcy, administracja), w zakresie wiedzy na temat niepełnosprawności.

Kierownikiem projektu jest dr Grzegorz Haber z Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, który pełni na UO funkcję pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych. Za wsparcie administracyjne projektu – zarówno na etapie przygotowywania, jak i podczas realizacji  - odpowiedzialne są: Biuro Nauki i Obsługi Projektów oraz Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich, ze szczególnym uwzględnieniem Biura Osób Niepełnosprawnych. W realizację poszczególnych elementów projektu zaangażowana będzie cała społeczność uczelni.

Więcej wiedzy i kompetencji, czyli Polityka Zarządzania Niepełnosprawnością

Projekt wdrażany będzie na poziomie instytucjonalnym, co oznacza, że opracowane zostaną wewnętrzne procedury organizacyjne dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Opolskim. Na podstawie konsultacji z ekspertami zewnętrznymi i wewnętrznymi powstanie więc Polityka Zarządzania Niepełnosprawnością UO, przygotowane zostaną też materiały oraz wytyczne dla pracowników w tym zakresie.

Powstanie także Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego, w którym zatrudnione zostaną osoby oferujące wielowymiarową pomoc osobom niepełnosprawnym w kwestiach bieżącego funkcjonowania, podejmujące działania interwencyjne, ale też realizujące autorskie programy profilaktyczne.

Na UO będzie także działać Akademia Szkoleniowa, w ramach której zrealizowane zostaną warsztaty oraz wsparcie kompetencyjne pod kątem zajmowanego stanowiska dla kadry dydaktycznej i administracyjnej – materiały szkoleniowe dostępne będą również online, co zapewni każdemu łatwy dostęp do wszelkich informacji.

Opracowany i opublikowany zostanie także podręcznik „Niepełnosprawność. Uniwersytet Opolski w działaniu”, w którym znajdą się informacje dotyczące niepełnosprawności, sposobu rozpoznania sytuacji kryzysowej i reakcji na nią. Przedstawione w nim też będą zagadnienia dotyczące realizacji wewnętrznych procedur postępowania oraz polityki komunikacyjnej z osobami niepełnosprawnymi.

 Co ważne, wszystkie strony internetowe UO zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycje ułatwiające życie

W projekcie nie zabraknie również inwestycji – zaplanowano między innymi zakup i montaż trzech urządzeń dźwigowych dostosowanych do najnowszych standardów, mających umożliwić swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami w budynkach dydaktycznych UO – nowe windy zostaną zamontowane w budynku głównym przy ul. Oleskiej 48, w Collegium Pedagogicum przy ul. Czaplaka 2a i w gmachu przy pl. Staszica 1.

W Collegium Civitas i w budynku głównym powstaną podjazdy oraz platforma dla osób niepełnosprawnych.

 Obiekty UO zostaną także wyposażone w bezdotykowe dozowniki na płyn dezynfekcyjny. Collegium Civitas pozyska zewnętrzne rolety, nagłośnienie z pętlą indukcyjną oraz nowe oświetlenie.

Wszystkie nowe rozwiązania przyczynią się do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami, ułatwią ich funkcjonowanie, studiowanie oraz dostęp do infrastruktury i usług na terenie UO.

Planowane udogodnienia i działania prowadzone na rzecz studentów niepełnosprawnych zwiększą ich szanse na aktywny udział w życiu akademickim, a uczelnia stanie się miejscem bardziej przyjaznym dla wszystkich.

Uniwersytet Opolski na realizację projektu otrzymał dofinansowanie w wysokości niemal 4 mln złotych. Projekt potrwa od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2023 r.

Tekst: Justyna Przybylak

Foto: Sylwester Koral

.