Konkurs na stanowisko Referenta w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich

Praca w wymiarze pełnego etatu

1. Od kandydatów oczekujemy:

- wykształcenie co najmniej średnie

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się w edytorach tekstowych

- znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

- zdolność do szybkiego uczenia się

- umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odpowiedzialność

2. Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie między innymi:

· obsługa administracyjna i organizacyjna spraw związanych ze współpracą międzynarodową mająca na celu podjęcie studiów na UO przez cudzoziemców

· opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych adresowanych do kandydatów i studentów zagranicznych

· kompleksowa obsługa studentów zagranicznych

· wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego

3. Wymagane dokumenty:

a. CV wraz z dokładnym opisem przebiegu wykształcenia i doświadczenia zawodowego;

b. List motywacyjny ze szczegółowym odniesieniem się do wymaganych wyżej cech

c. Odpisy lub kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i umiejętności.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Termin składania ofert: 4 września 2020 r.

Dokumenty należy składać w Biurze Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego (pok. nr 6) w Opolu, Pl. Kopernika 11 a (Collegium Minus) w godzinach: 8.00-15.00 lub przesłać na adres.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

.