Konkurs na stanowisko operatora składu komputerowego w Wydawnictwie Uniwersytetu Opolskiego

WYMAGANIA OBLIGATORYJNE:

· Co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w branży poligraficznej lub wydawniczej

· Biegła znajomość programów: Ventura lub In-Design, programów z pakietów MS Office, CorelDraw i Adobe Standard

· Podstawy wiedzy poligraficznej

· Odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, cierpliwość, kultura osobista

· Znajomość zasad pisowni języka polskiego

· Znajomość języków obcych nawet w stopniu podstawowym

· Znajomość znaków korektorskich

OPIS STANOWISKA:

· skład i łamanie tekstu zgodnie z uwagami redaktora technicznego

· nanoszenie poprawek redakcyjnych w plikach tekstowych przed złamaniem

· przygotowanie obiektów graficznych i tabel do osadzenia w łamanym tekście

· skanowanie i obróbka fotografii i innych obiektów graficznych kolorowych i czarno-białych

· nanoszenie w złamanym tekście poprawek po korekcie

 

WARUNKI PRACY:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Świadczenia socjalne
• Praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech [ 4 ] godzin dziennie

 

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:


• Podpisane Curriculum Vitae zawierające informacje potwierdzające spełnienie wymagań oraz klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: wydawnictwo@uni.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.

• Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata)
• Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności, np. ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne.
• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko w Wydawnictwie Uniwersytetu Opolskiego”. Dokumenty aplikacyjne niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
• Dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydawnictwie Uniwersytetu Opolskiego, ul. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole, w sekretariacie, do dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dwudziestego roku [ 28.02.2020 ] do godziny piętnastej [ 15:00 ].

.