Referent w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich Uniwersytetu Opolskiego

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania:

1. wykształcenie wyższe

2. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (mile widziane wykształcenie filologiczne), znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem,

3. znajomość obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel

Wymagania dodatkowe:

Wysoko cenione są także: komunikatywność, sumienność, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, wysoka kultura osobista.

Do podstawowych obowiązków należeć będzie kompleksowa obsługa Programu Erasmus+ (w tym: bieżąca obsługa mobilności, działalność promująca uczestnictwo w Programie, organizacja warsztatów, spotkań informacyjnych dla studentów, wsparcie procesu współpracy z uczelniami/instytucjami zagranicznymi, obsługa mediów społecznościowych i strony internetowej, przygotowanie raportów i rozliczeń finansowych).

Wymagane dokumenty:

1. CV, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2. list motywacyjny,

3. odpisy dokumentów potwierdzające wykształcenie, mile widziane referencje

należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2020 r. w Biurze Projektu Erasmus+, D.S. Kmicic, ul. Grunwaldzka 31, 45-910 Opole (parter).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu lub odesłane kandydatom na ich życzenie.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.