Stanowisko instruktora muzycznego w Instytucie Historii – Katedra Muzykologii

Katedra Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko instruktora muzycznego do pracy na kierunku muzykologia w module muzyka popularna.

Uniwersytet Opolski przedkłada możliwość zatrudnienia w Instytucie Historii – Katedrze Muzykologii dla osób spełniających następujące wymagania w zakresie kwalifikacji:

1. Średnie wykształcenie muzyczne w klasie fortepianu,

2. Tytuł zawodowy magistra sztuki muzycznej w specjalności kompozycja i aranżacja z przygotowaniem pedagogicznym,

3. Podyplomowe wykształcenie w zakresie zarządzania kulturą,

4. Dyplomy nagród i wyróżnień w minimum 10 międzynarodowych festiwalach z wykazaniem różnorodności stylistycznej i wykonawczej.

Ponadto od kandydata na stanowisko pracy wymaga się dodatkowo:

1. Nagrane minimum 2 autorskie płyty CD solowe,

2. Udział w minimum 5 nagraniach płytowych innych wykonawców (autorów),

3. Dorobek kompozytorski w zakresie muzyki rozrywkowej,

4. Dorobek aranżacyjno-wykonawczy w zakresie muzyki gospel,

5. Współpraca z muzykami z polski i zagranicy,

6. Udział w warsztatach i szkoleniach w Polsce i za granicą,

7. Doświadczenie w pracy radiowej.

Zatrudniony pracownik przewidziany jest do prowadzenia następujących zajęć dydaktycznych w języku polskim: fortepian klasyczny, fortepian rozrywkowy, chór, podstawy aranżacji, zasady muzyki, kształcenie słuchu i inne.

Liczba godzin etatowych wynosi: 540.

Podjęcie obowiązków zawodowych przewidziane jest na 1 dzień nowego semestru, tj. 1 marca.

Uniwersytet Opolski nie dysponuje lokalami mieszkalnymi dla tej oferty pracy.


Termin składania ofert: 14 lutego 2020 r.

.