Wolne stanowisko specjalisty ds. analiz big-data

Wymiar etatu – 1 pełny etat

 

Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizują wspólnie projekty badawczo-naukowe, które związane są z analizami dużych zbiorów danych (big-data), w tym danych sprawozdawczych NFZ zawartych w Opolskiej Bazie Chorób Cywilizacyjnych oraz danych medycznych pacjentów zawartych w systemie informatycznym USK wraz z ich wzajemną integracją, jak również wewnętrzne oraz wieloośrodkowe badania obserwacyjne i kliniczne.

 

Wymagania formalne:

· Wykształcenie wyższe informatyczne (lub pokrewne)

· Biegła znajomość SQL

· Dobra znajomość relacyjnych baz danych

· Zdolności analityczne

· Umiejętność samodzielnego, logicznego myślenia, rzetelność i dokładność w wykonywaniu zadań

· Kreatywność

· Sumienność i umiejętność zarządzania własnym czasem

· Dodatkowym autem są umiejętności w zakresie wykonywania analiz statystycznych

 

Wymagania merytoryczne;

· Tworzenie baz danych

· Przetwarzanie i agregowanie danych, wraz z automatyzacją procesów tworzenia zestawień i raportów

· Projektowanie procesów/sposobów zasilania i mapowania danych

· Współprojektowanie i wykonywanie analiz na dużych zbiorach danych

· Uruchomienie i zarządzanie systemem prospektywnego gromadzenia danych w badaniach wewnętrznych i wieloośrodkowych

 

Zapewniamy:

· Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego

· Możliwość realizowania własnych pomysłów oraz pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwarzania i analiz dużych zbiorów danych dla branży medycznej

· Interdyscyplinarny zespół, zmotywowany do osiągania sukcesów

· Udział w realizacji grantów i projektów badawczo-naukowych

· Stabilne zatrudnienie w Uniwersytecie Opolskim i Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu

 

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny oraz CV

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony www Uniwersytetu Opolskiego, folder: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania) bezpośredni link: https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/Kwestionariusz_kandydata_od_4_maja.doc

3. Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

 

Termin składania podań: 16 marca 2020 r., godz. 14:00

 

Miejsce składania dokumentów: Dział Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego pok. 6 Collegium Minus Opole, Pl. Kopernika 11A

 

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

 

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane. Po rozstrzygnięciu konkursu dokumenty osób, które nie zostaną przyjęte, zwrócimy pocztą.

 

Po analizie dokumentów, osoby spełniające powyższe warunki zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Uniwersytet Opolski zastrzega sobie prawo do: niewybrania kandydata, jeśli osoby nie będą spełniały określonych warunków lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

.