Praca na stanowisku samodzielny referent/specjalista w Dziale Finansowym

Kwestura Uniwersytetu Opolskiego zatrudni samodzielnego referenta w Dziale Finansowym

Wymagania obligatoryjne:

 • Wykształcenie średnie z maturą;
 • Dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się w edytorach tekstowych i kalkulacyjnych, takich jak: Word, Excel;
 • Umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole, pod presją czasu, komunikatywność;
 • Umiejętność pozyskiwania wiedzy, dokładność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.
Wymagania fakultatywne:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne będzie dodatkowym atutem;
 • Doświadczenie zawodowe, co najmniej 2 letni staż pracy w finansach i księgowości;

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in.:
 • Kontrola formalna i rachunkowa dokumentów stanowiących podstawę operacji bankowych oraz księgowych (krajowych i zagranicznych);
 • Wprowadzanie i wczytywanie do elektronicznego systemu bankowego przelewów i autowypłat na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych dokumentów finansowych;
 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej, w szczególności bieżąca analiza wykonanych operacji;
 • Obsługa informatycznego systemu księgowego w zakresie wykonywanych zadań;
 • Monitorowanie obiegu dokumentacji finansowej w Uczelni;
 • Wystawianie not księgowych i korygujących na podstawie obowiązujących przepisów;

Oferujemy:
 • Pracę w stabilnej instytucji;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Świadczenia socjalne

Wymagane dokumenty:
 • Kwestionariusz osobowy;
 • List motywacyjny;
 • Odpisy dokumentów (w tym kopie dyplomów) potwierdzających posiadane wykształcenie, odbycie szkoleń, kursów;
 • Referencje

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2019 r. w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, Pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole (parter, pok. Nr 6).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu przed wskazanym terminem.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018, poz.1000)”.

.