Konkurs na stanowisko Bibliotekarza w Bibliotece Uniwersytetu Opolskiego

Praca w wymiarze pełnego etatu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego


1. Od kandydatów oczekujemy:

· wykształcenia wyższego humanistycznego i/lub w zakresie bibliotekoznawstwa;

· znajomości obowiązujących standardów opisów dokumentów bibliotecznych;

· znajomości pakietu Office oraz narzędzi Google;

· znajomości języka angielskiego;

· wysokiej kultury osobistej, umiejętności pracy w zespole, komunikatywności i umiejętności szybkiego uczenia się;

· gotowości do pracy w weekendy i w godzinach popołudniowych;

· dodatkowym atutem będzie: znajomość formatu MARC21 i oprogramowania ALEPH.


2. Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie między innymi:

· opracowanie techniczne i merytoryczne książek/czasopism zakupionych do biblioteki;

· obsługa bieżąca czytelników w czytelni i wypożyczalni;

· organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu korzystania z bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych, katalogów bibliotecznych;

· rejestracja publikacji pracowników Wydziału Prawa i Administracji w Bazie Wiedzy UO;

· prowadzenie zajęć z przysposobień bibliotecznych;

· promowanie usług biblioteki i działalności naukowej pracowników UO.


3. Wymagane dokumenty:

· CV wraz z dokładnym opisem przebiegu wykształcenia i doświadczenia zawodowego;

· podanie o zatrudnienie oraz list motywacyjny;

· odpisy lub kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i umiejętności.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Termin składania ofert: 6 grudnia 2019 r.

Dokumenty należy składać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2 (pok. nr 111) w godzinach: 8.00-15.00 lub przesłać na adres:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

ul. Strzelców Bytomskich 2

45-084 Opole Z dopiskiem: PRACA

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

.