Samodzielny referent/specjalista ds. księgowości i podatku VAT

Kwestura Uniwersytetu Opolskiego zatrudni samodzielnego referenta/specjalistę ds. księgowości i podatku VAT.

Wymagania obligatoryjne :

· Wykształcenie minimum średnie z maturą ;

· Dobra umiejętność sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych takich jak: Word, Excel;

· Umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole, pod presją czasu ;

· Umiejętność pozyskiwania wiedzy, dokładność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

 

Wymagania fakultatywne :

· Wiedza i umiejętności stosowania przepisów ustawy o VAT i rachunkowości;

· Doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT i wypełnianiu deklaracji VAT;

· Wykształcenie wyższe ekonomiczne będzie dodatkowym atutem.


Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in.:

· Naliczanie i rozliczanie należnego i naliczonego podatku VAT ;

· Bieżąca analiza dokumentacji finansowej pod kontem rozliczeń VAT ;

· Bieżąca analiza i uzgadnianie rejestrów VAT ;

· Sporządzanie deklaracji VAT (VAT-7, VAT UE, JPK) ;

· Dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych, również w walutach obcych ;

· Dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych dotyczących magazynu wydawnictw;

· Analiza i windykacja grupy rozrachunków;

· Obsługa systemu finansowo-księgowego, , , programu  „Fakturowanie”.


Oferujemy :

· Pracę w stabilnej instytucji;

· Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ;

· Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;

· Świadczenia socjalne .


Wymagane dokumenty :

· Kwestionariusz osobowy ;

· List motywacyjny ;

· Odpisy dokumentów (w tym kopie dyplomów), potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia, kursy, itp.;

· Referencje.

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2019 r. w  Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, pl. M. Kopernika 11a, 45-040 Opole, w pokoju nr 6 (parter).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty, w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu przed wskazanym terminem.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych „  (Dz. U. z 2018, poz.1000)

.